Tehnician CN (radioprotecție)

Titlu Tehnician CN (radioprotecție)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 28.01.2021 în vederea ocupării unui post de tehnician CN (radioprotecție) cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Departamentului Securitate Nucleară – Laborator Radioprotecție și Dozimetrie Personal,  poziţia din Statul de funcții al FCN Piteşti  nr. 65/12/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii liceale profil tehnic/real cu diplomă de bacalaureat

Alte cerințe:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Experiență în activități de monitorizare radiologică a mediului de lucru și/sau a personalului expus profesional la radiații ionizante – constituie avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare – constituie avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Utilizare PC (Word, Excel);
 • Spirit de echipă și profesionalism

Descrierea postului:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Utilizarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile desfășurare activități emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, Ministerul Mediului), urmărește modul de implementare și informează șefii ierarhici;
 • Întocmire documente din domeniile de activitate ale LRDP/SRPM (fișe de măsurători, buletine dozimetrice, etc.);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție și dozimetrie personal;

Condiţii oferite

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:

– Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică (capitolele II, IV, VI, VII, anexa 1);

– Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (art. 5, capitolele 3 și 4);

www.scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf

 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Surse: www.cncan.ro legislație, www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la pct. 1.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Informatii loc de munca

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de DG.

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.01.2021 orele 13:00. Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro cu subiectul Resurse Umane. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

X