Sucursala CNE Cernavoda-Operator Nuclear Principal in Instalatie

Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Operator Nuclear Principal in Instalatie
Departament

Denumirea postului
• Operator Nuclear Principal in Instalatie – 1 post
Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Serviciului Pregatire Exploatare – Departamentul Pregatire si Dezvoltare
Resurse Umane
• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnic
• Experienta: – Minim 4 ani in domeniul exploatarii centralelor nuclearoelectrice pe pozitia de Operator Nuclear Principal in Instalatie
Cerinte specifice:

  • calificare ca Instructor de pregatire practica la locul de munca si/sau Instructor la clasa – constituie avantaj;
  • calificare recunoscuta la nivelul CNE Cernavoda de Operator de Simulator pentru centralele nuclearoelectrice – constituie avantaj.

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza (scris/citit) – nivel avansat;
  • Cunostinte de utilizare PC, referitoare la programele Word, Excell – nivel mediu

• Responsabilitati

  o Participa la procesul de analiza a functiei, a sarcinilor functiei, la procesul de elaborare/revizuire/modificarea matricii sarcinilor care necesita pregatire;
  o Participa la procesul de elaborare/revizuire/modificare a cerintelor de pregatire pentru personalul din cadrul Departamentului Exploatare;
  o Defineste obiective de pregatire pentru cursurile din aria de activitate, in conformitate cu principiile abordarii sistematice a pregatirii;
  o Decide asupra formei si metodei de pregatire, in conformitate cu principiile abordarii sistematice a pregatirii;
  o Determina cadrul in care va avea loc pregatirea (sala de clasa, laborator, teren, etc) si mijloacele de pregatire ce urmeaza a fi utilizate (mijloace audio-video, multimedia);
  o Dezvolta materiale de pregatire teoretica si practica functie de aria de activitate, in conformitate cu principiile abordarii sistematice a pregatirii;
  o Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, actualizata;
  • NSN-23 – Norme de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare (disponibile pe site-ul CNCAN).
Informatii loc de munca

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
• Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competitiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in comun puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.07.2019

Aplica Acum
X