Operator CN

Titlu Operator CN
Departament

S.N. Nuclearelectrica SA– Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 19.08.2020 în vederea ocupării a 2 posturi de operator CN cu contracte de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secţia Asamblare, poziţiile din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 238/3/01.01.2020 și 271/5/01.01.2020

Cerinţe:

  • studii medii profil real sau tehnic cu diplomă de bacalaureat;

Alte cerinţe:

  • apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
  • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
  • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedural;
  • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

  • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
  • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

  1. Fizica și tehnologia materialelor nucleare – Ioan Ursu, editura RSR – București 1982

Capitolele: 3.1    – Uraniu

3.1.1 – Proprietăți

3.1.2 – Procedee de prelucrare

9.3.2 – Fabricarea elementelor combustibile ceramice

  1. Programe analitice de liceu privitoare la domeniul tehnic
  2. Exerciții de logică și perspicacitate

Dosarul de candidatura  trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

Informatii loc de munca

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limita de depunere a dosarele de candidatură  este  11.08.2020. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Dosarele de candidatura se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro cu subiectul Resurse Umane.

Probele concursului se vor desfasura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

Detalii cu privire la desfasurarea concursului vor fi comunicate prin email candidatilor inscrisi.

X