Operator CN, Direcţia Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, Laborator Analize Chimice, FCN Pitesti

Titlu Operator CN, Direcţia Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, Laborator Analize Chimice, FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 09.10.2019 în vederea ocupării unui post de operator CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, Laborator Analize Chimice, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 327/14/01.12.2018.

Cerinţe minime:
• studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat
Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:
• acuitate vizuală;
• cunoștințe PC (Word, Excel)

Alte cerinţe:
• apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot:
• capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
• disponibilitate la lucru în două schimburi;
• rezistență la muncă de rutină;
• disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite:
• salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
• program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
• compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
• compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
• transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
• alte beneficii conform prevederilor CCM

Informatii loc de munca

Bibliografie:
• I. Ursu, Fizica și tehnologia materialelor nucleare, Ed. Academiei, București 1982, Cap. 11 – Controlul Calității Materialelor Nucleare
• E. Pincovschi, Îndrumătorul laborantului chimist, Ed. 2, Cap. a – Elemente de calcul și principii generale de analiză cantitativă
• I. Gălățeanu, Procese și metode radiochimice în energia nucleară, Ed. Academiei, București 1981 – Cap. 2 – Radiochimia uraniului
• A. F. Dăneț, Metode electrochimice de analiză, Ed. Științifică, București, 1996

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 30.09.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

• Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
• Actele de studii în copie şi original;
• Curriculum vitae (formular tip FCN);
• Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
• Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
• Copie de pe actul de identitate;
• Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase

Data programată pentru concurs este 09.10.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X