Inginer – Serviciul Inginerie Retehnologizare U1

Titlu Inginer – Serviciul Inginerie Retehnologizare U1
Departament

Denumirea postului 

 • Inginer Operare CNE Specialist- Serviciul Inginerie Retehnologizare U1 (1 post)

 

Departament / Compartiment

Serviciul Inginerie Retehnologizare U1 – poz 201

 

Cerinte

 • Studii: superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul tehnic
 • Experienta: minimum 10 ani vechime: pe o pozitie de inginer in activitatea de inginerie (proiectare, montaj, exploatare, intretinere) de sisteme si instalatii energetice nucleare si/sau minim 3 ani pe o pozitie de Inginer Operare CNE Principal
 • Cerinte specifice: Abilitati in tehnici de rezolvare a problemelor
 • Alte cerinţe:
  • Cunoasterea sistemului de lucru din domeniu tehnic intr-o central nuclearoelectrica de tip CANDU
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunostinte privind managementul contractelor
  • Capacitate de planificare si organizare
  • Capacitate de lucru in echipa
  • Experienta de lucru in echipe de proiect
  • Abilitati de comunicare scris/verbal
  • Cunostinte de operare PC
  • Cunoasterea sistemelor CNE Cernavoda si a sistemului de lucru pentru operarea in siguranta a acesteia – constituie avantaj
  • Responsabilitati
 • Participa la elaborarea documentatiei tehnice necesare achizitiei de produse si servicii din aria de responsabilitate sisteme special de securitate, in baza specificatiilor tehnice existente in Centrala sau in baza ofertelor tehnice primate de la potentiali furnizori (caiet de sarcini, documentatie descriptive, specificatie tehnica)
 • Efectueaza analize tehnice ale rapoartelor de evaluare tehnica a starii echipamentelor din cadrul contractului de Condition Assessment si intocmeste rapoarte de acceptare
 • Analizeaza din punct de vedere ethnic livrabile rezultate din contracte din aria de responsabilitate sisteme speciale si intocmeste rapoarte de acceptare
 • Efectueaza analize tehnice ale proiectelor de modificari de proiect din scopul retehnologizarii U1 si intocmeste rapoarte de evaluare
 • Asigura interfata tehnica cu departamentele si compartimentele tehnice ale centralei pe problemele din aria de responsabilitate sisteme digitale si calculatoare de proces
 • Asigura suport tehnic pentru intocmirea documentatiei de achizitie aferenta contractelor din cadrul Departamentului, atunci cand este solicitat
 • Atunci cand este desemnat derulator tehnic de contract, asigura coordonarea activitatilor din contract care revin Achizitorului, mentine evidenta derularii contractului din responsabilitate si asigura interfata cu Prestatorul
 • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului
 • .
 • Bibliografie
 1. Documente accesibile referitoare la tehnologia din centralele nucleare tip CANDU precum si modul de organizare a activitatilor tehnice pentru operarea acestora CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org)
 2. Norme si ghiduri de aplicare elaborate de catre AIEA referitoare la operarea centralelor nuclearoelectrice si managementul imbatranirii activelor acestora (SSC)
 3. Norme nationale emise de catre CNCAN privind operarea in siguranta a instalatiilor nucleare si managementul imbatranirii activelor acestora (SSC)
 4. Centrala CANDU – 6 Descriere generala (https://canteach.candu.org- tehnical summary )
Informatii loc de munca
 • Salarizare și alte beneficii
 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica  SA

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristica
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

 

 

 

 

Data limita de transmitere a CV-urilor este 01.03.2021 (după această dată Oferta de serviciu nu mai este vizibilă pe site. Vă atenționăm să vă descărcați bibliografia!)

Candidații interesați pot depune CV-urile pe adresa de email recrutare@cne.ro.

 

Nota:

 1. In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 2. Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer – Serviciul Inginerie Retehnologizare U1
 3. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0241/802161

Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatelor de către SRU, pe adresa corespondenta@cne.ro.

Candidații ale căror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de opțiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților care au dosarul de candidatură complet.

 

 

X