Inginer in Pregatire/Inginer Operare CNE in Pregatire/Inginer Operare CNE/Inginer Operare CNE Principal (responsanbil proiectare Mecanica – Echipamente Industriale ) / poziţia A 21.2/213 – Departamentul Instalatie Detritiere

X