Inginer / DSMRU_Distributie21-00522

Titlu Inginer / DSMRU_Distributie21-00522
Departament

Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE, cu contract pe durata nedeterminata în cadrul BIROUL PREGATIRE INITIALA SI AUTORIZARI poziţia din organigramă A1.7.5/ 222.

Cerinte minime:

 • Studii : Superioare avand titlul de inginer si diploma de licenta in domeniul / specializarea electronica / electrotehnica / energetica / mecanica;
 • Experienţa:
   • Minim 2 ani vechime pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite, pentru pozitia de Inginer Operare CNE in Pregatire
   • Minim 4 ani vechime pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite precum si experienta in activitati de administrare retele si echipamente IT, pentru pozitia de Inginer Operare CNE

Cerinte specifice: Nu se aplica

Alte cerinte:

 • Cunostinte detaliate in domeniile: mecanica, mecánica fluidelor, termodinámica, bazele electrotehnicii, echipamente si instalatii electrice, protectii electrice, aparate de masura si control
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Cunostinte de utilizare PC (MS Word, MS Power Point, MS Excel) – nivel mediu
 • Experienta in domeniul autorizarilor/reautorizarilor ISCIR – constituie avantaj
 • Experienta in activitati specifice de metrologie – constituie avantaj

Responsabilitati, atributii si sarcini:

 • Desfasoara activitati specifice de pregatire in domeniile: securitatea muncii, radioprotectie, autorizari electrice si metrologie, autorizari/reautorizari ISCIR atat pentru personalul propriu cat si pentru personalul contractor (in anumite domenii)
 • Elaboreaza si mentine la zi cursurile necesare programelor de pregatire
 • Elaboreaza si administreaza teste de verificare a cunostintelor la standardele stabilite prin instructiunile centralei
 • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

Conditii oferite:

 • Salariul in conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru in conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte conditii (alimentatie de protectie, transport etc.).
Informatii loc de munca

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultatilor de profil absolvite
 • Manualele de matematica si fizica de liceu

Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 20.01.2022, orele 16:00

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 024180-2161/2296/2289.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

 

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1 Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda  FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care să rezulte că îndeplinesc condițiile din Anunțul de recrutare (CV-ul va include informații asupra experienței și expertizei acumulate), Copie act de identitate  și îndeplinesc cerințele minime din ofertă.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE, in cadrul BIROUL PREGATIRE INITIALA SI AUTORIZARI
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

 

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
Aplica acum
X