Inginer – Biroul Inginerie de Constructii (1 post)

Titlu Inginer – Biroul Inginerie de Constructii (1 post)
Departament

Denumirea postului 

 • Inginer – Biroul Inginerie de Constructii (1 post)

 Departament / Compartiment

Biroul Inginerie de Constructii– poz 204

 Cerinte

 • Studii: superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, avand titlul de inginer in domeniul / specializarea: constructii hidrotehnice
 • Experienta: Fara cerinte de experienta
 • Alte cerinţe/ Cerinte specifice:
  • apt pentru lucrul in camp de radiatii
  • Cunostinte in utilizarea si interpretarea legislatiei, standardelor si normativelor specific domeniului
  • Cunostinte despre programul de intretinere preventive a constructiilor hidrotehnice de tipul celor aferente CNE Cernavoda
  • Cunostinte despre etapele de proiectare si implementare a modificarilor de proiect
  • Cunostinte de limba engleza (tehnic) – nivel mediu
  • Cunostinte de citirea desenelor tehnice specific
  • Cunostinte de operare PC (MS Word, Ms Excel, MS Access)
 • Responsabilitati
   • Responsabilitati privind sistemele hidrotehnice ale centralei pentru alimentarea cu apa de racier si evacuarea apei calde
   • Efectueaza inspectii saptamanale ale sistemului, analizeaza documentele emise de contractori privind urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice
   • Pregateste si urmareste desfasurarea activitatilor periodice de mentenanta corectiva si preventive
   • Coordoneaza activitati de proiectare / studii privind starea de sanatate a sistemului subcontractate catre organizatii externe
   • Participa la dezvoltarea, implementarea, derularea si optimizarea programelor de intretinere pentru componentele aflate in program
   • Intocmeste rapoarte periodice privind starea de sanatate a sistemelor
   • Participa la pregatirea in domeniile de activitate specific si la activitati rezultate din relatia cu autoritatile si/sau organizatii externe
   • Asigura support ethnic altor departamente din Centrala
   • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului
 • Bibliografie
  • Legea 50/1991
  • Legea 10/1995
  • Legea 111/1996
  • Ordinul nr 407/2005 CNCAN
  • NE012-1
  • NE012-1
  • GE 027
  • Programa analitica a facultatii de profil absolvite
Informatii loc de munca
 • Salarizare și alte beneficii
 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica  SA

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristica
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limita de transmitere a CV-urilor este 01.03.2021 (după această dată Oferta de serviciu nu mai este vizibilă pe site. Vă atenționăm să vă descărcați bibliografia!)

Candidații interesați pot depune CV-urile pe adresa de email recrutare@cne.ro.

Nota:

 1. In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 2. Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer – Biroul Inginerie de Constructii
 3. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0241/802161

Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatelor de către SRU, pe adresa corespondenta@cne.ro.

Candidații ale căror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de opțiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților care au dosarul de candidatură complet.

 

X