Coordonator Program Special in cadrul Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta

Titlu Coordonator Program Special in cadrul Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal în vederea ocupării  postului vacant de  Coordonator Program Special in cadrul Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta, pentru o durata nedeterminata

 

2.PROFILUL POSTULUI  – COORDONATOR PROGRAM SPECIAL

 

1.Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • studii superioare cu diploma de licenta in psihologie sau asimilata, in intelesul normei metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii;
 • atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, pentru desfasurarea profesiei de psiholog;
 • specializare in psihologia muncii si organizationala;
 • specializare in psihologia transporturilor;
 • specializare in psihologia aplicata in domeniul serviciilor, de preferinta in domeniul securitatii nationale;
 • specializare in psihologie clinica si psihoterapie
 • experienta minim de 10 ani in evaluare psihologica in specializarea psihologia muncii si organizationala;
 • experienta minima de 10 ani in psihologie clinica si psihoterapie;
 • expertiza in mentoring si coaching, minim trei recomandari de la beneficiari ai unor astfel de servicii

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier;
 • Mentalitate puternica strategica;
 • Rigoare metodologica, abilitati de intervievare, capacitate de intelegere sistemica a organizatiilor, experienta de management de proiect;
 • capacitatea de concentrare, rabdare, creativitate, tenacitate si empatie;
 • Abilitati foarte bune de control si coordonare;
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa;
 • abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale;
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de a extrage prin discutie datele relevante pentru descrierea si analiza problemei;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Capacitate de evitare a starilor conflictuale si respectare a relatiilor ierarhice, fara a influenta decizia exercitata prin competenta conferita de calitatea de psiholog;
 • Capacitate de a analiza si sinteza evaluarea performantelor, evaluarea posturilor, satisfactia profesionala, factori motivatori, dinamica grupurilor, psiho-profesiograme etc’
 • Abilitatea de a finaliza cu succes sarcinile planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor stabilite de conducere si îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
 • Capacitatea de rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 1. Atributii / Sarcini / Responsabilitati principale:

 

 • Elaboreaza psihoprofesiogramele pentru toate categoriile de posturi din cadrul SNN;
 • Elaboreaza reglementari interne privind evaluarea psihologica a personalului SNN;
 • Coordoneaza procesul de planificare a evaluarii psihologice pentru intreg personalul din cadrul SNN prin colaborare cu DRU si SRU din sucursalele SNN;
 • Planifica evaluarii psihologice periodice in functie de specificul posturilor si de rezultatele monitorizarii schimbarilor de ordin psihologic in sfera aptitudinala si de personalitate a angajatilor;
 • Elaboreaza si aplica teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane, utilizarea instrumentelor de evaluare psihoprofesionala si administrarea acestora in functie de specificul posturilor;

 

 • Efectueaza studiul comportamentului uman si al proceselor mentale in corelatie cu particularitatile locurilor de munca din cadrul SNN;
 • Realizeaza studii si cercetari ergonomice in vederea imbunatatirii performantelor umane in activitatea profesionala;
 • Asigura investigarea si recomandarea cailor de solutionare a problemelor psihologice;
 • Efectueaza evaluarea psihologica la angajare si periodic pentru identificarea / aprecierea compatibilitatii dintre persoana si profilul postului, care sa poata confirma corespondenta dintre:
 • cunostinte, deprinderi, abilitati, aptitudinini detinute de o persoana si cerintele specifice postului pentru care doreste sa aplice sau il ocupa;
 • personalitatea individului si climatul si cultura organizationala.
 • Asigura, la solicitarea conducerii societatii, consiliere in vederea reconversiei si integrarii socio-profesionale, pentru formare, orientare si repartitie in munca dupa criterii psihologice;
 • Sustine activitati de Mentoring, prin care un nou venit (sau debutantul intr-o noua activitate) este ajutat sa se integreze in organizatie sau este sustinut in dezvoltarea sa personala si profesionala;
 • Sustine activitati de Coaching, la solicitarea conducatorilor locurilor de munca, pentru a fi ajutati sa isi defineasca obiectivele specifice ca apoi sa se organizeze astfel incat sa atinga obiectivele stabilite, sau de a facilita manifestarea potentialului propriu sau al salariatilor din subordine;
 • Participa la actiunile desfasurate la nivelul SNN prin selectarea si aplicarea de tehnici si metode (cum ar fi sondajele organizationale) pentru evaluarea perceptiilor, atitudinilor si comportamentelor relationate cu climatul si cultura organizationala de apreciere a perceptiei salariatilor fata de climatul / cultura organizationala;
 • Participa la evaluarea necesarului de competente adaptat la specificul SNN si cerintele CNCAN ce privesc analiza personalului pentru operarea in siguranta a capacitatilor de productie;
 • Realizeaza studii pentru a aduna informatii despre nevoile si problemele referitoare la eficacitatea, flexibilitatea si inovatia organizationala;
 • Identifica imbunatatirile posibile si necesare la nivelul structurii, culturii si managementului organizational;
 • Evalueaza nevoile de schimbare si dezvoltare organizationala;
 • Sustine prezentari (workshopuri) pentru atenuarea efectelor stresului ocupational sau pentru alte aspecte ce privesc comportamentul lucratorilor fata de cerintele de securitate, sanatate si sau performanta profesionala;
 • Selecteaza si aplica tehnici si metode pentru evaluarea grupului (cum ar fi interviuri de grup, focus grupuri) in ceea ce priveste perceptiile, atitudinile si comportamentele relationate cu performanta, erorile, incarcarea, stresul, sanatatea sau siguranta si masoara performanta grupului;
 • Administreaza chestionare sociometrice prin care masoara coeziunea grupului;
 • Realizeaza proiecte pentru a observa membrii echipei in cadrul unui exercitiu de grup, pentru a intelege rolul preluat de fiecare membru al grupului in sarcinile de grup;
 • Realizeaza interviuri cu membrii unui colectiv, pentru a intelege opinia lor despre conflictele in care colectivul a fost implicat, in relatia sa cu alte compartimente functionale sau conducatori ai unitatii;
 • Sustine interviuri clinice in cazul evaluarilor psihologice pentru posturile expuse riscurilor specifice profesionale si elaboreaza recomandari atat pentru salariati cat si pentru management;
 • Asigura consiliere psihologica la solicitarea salariatilor pentru adaptarea la stres, pentru probleme legate de locul de munca sau personale care pot afecta performanta acestuia;
 • Realizeaza testarea psihologica, prevenirea si psihoterapia tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional;
 • Efectueaza interpretarea datelor obtinute si elaborarea recomandarilor pe care le considera necesare pentru obtinerea unui profil psihologic complet, clar al aptitudinilor si personalitatii persoanelor evaluate;
 • Asigura discretie si pastrarea confidentialitatii, conform codului deontologic al profesiei de psiholog;
 • Are deplina competenta in aplicarea instrumentelor de evaluare psihologica a testelor, precum si asupra interpretarii rezultatelor, recomandarilor, avizelor emise, patrarii dovezilor si a inregistrarilor rezultate in urma evaluarii/consilierii psihologice a persoanelor. Nicio functie de conducere, indiferent de pozitie, din cadrul SNN, nu are autoritate si nu poate dispune psihologului asupra instrumentelor, testelor, rezultatelor interpretate sau a avizelor emise de psiholog;
 • Poarta responsabilitatea asupra pastrarii confidentialitatii datelor si informatiilor de care ia cunostinta cu ocazia activitatii desfasurate in cadrul SNN;
 • Participa la programe de pregatire, seminarii, workshopuri pentru imbunatatirea continua a performantelor profesionale;
 • Actualizeaza si dezvolta propriile competente, cunostinte si deprinderi, in concordanta cu schimbarile din domeniu, cu standardele si cerintele profesiei psihologice, cu reglementarile nationale si europene;
 • Stabileste si mentine relatii cu alti profesionisti, precum si cu organizatii profesionale relevante;

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este  14.08.2020

 

 1. Alte informații: Pot fi obtinute la cerere pe adresa de e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

 1. Bibliografie:
 • Legea nr 111/1996 privind desfăsurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare;
 • Legea nr. 2l3/ 2004 (*actualizata*) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiinfarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania;
 • NSN 21 – Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, disponibil pe www.cncan.ro;
 • NSN 23 – Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare, disponibil pe www.cncan.ro;
 • Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 • HG 355/2007 privind supravegherea santatii lucratorilor;

 

2.Cerere de înscriere-anexata                                

– Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro;office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

 * Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Anuntul va fi sters automat de pe site dupa data limita de depunere  a candidaturilor, 14.08.2020. Va rugam sa va salvati anuntul in calculator pentru utilizarea ulterioara.

X