Rapoarte curente 2021

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art.92, indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 05.04.2021 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 06.05.2021 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind importanta utilizarii votului prin corespondenta AGA 05.04.2021 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 92, indice 3 din Legea nr. 24/2017 

Raport curent privind completarea convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 05.04.2021/06.04.2021

Raport curent privind semnarea contractului de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului (“CNU”)

Raport curent privind solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 05.04.2021/06.04.2021

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listare la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26.04.2021

Raport curent privind tranzactie de tipul delor listate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018 

Raport curent privind publicarea Situatiilor Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 05.04.2021 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018 

Raport curent privind reconectarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN 

Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 27.01.2021 

Raport curent privind RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE LIMITATĂ asupra informațiilor incluse în Rapoartele Curente întocmite de Societate în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017, respectiv art. 923 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 158/2020 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 (fost Regulament CNVM nr. 1/2006)

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018 

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda in noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2021 

Raport curent privind importanta utilizarii votului prin corespondenta AGA 27.01.2021 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. no. 5/2018

Raport curent privind parteneriatul USTDA-SNN pentru acordarea de asistenta tehnica aferenta prospectarii amplasamentelor pentru SMR 

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 1 pentru realizarea unor lucrari de remediere la circuitul tehnologic clasic al Unitatii 1

Raport curent privind Calendarul financiar aferent anului 2021 

Raport curent privind notificarea  transmisa de Fraklin Templeton in conformitate cu art. 69 si 70 din Legea 24/2017 

 

X