Rapoarte curente 2020

Informatii privind modul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor SNN convocata pentru data de 30.03.2020

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru data de 27.04.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind obtinerea certificarii privind implementarea Standardului ISO 37001/2016 Sistemul de management anti-mita

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din 30.03.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Contract privind activitatea de Market Making pentru Emitent pe piata de capital administrata de BVB incheiat cu SSIF BRK Financial Group

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind suspendarea executarii Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019

Raport curent privind publicarea Situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 30.03.2020

Raport curent privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA (« SNN »), prin aport in natura si numerar

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind erata la Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2020 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Raport curent privind publicarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 05.03.2020

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.01.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind radierea sechestrului instituit pe actiunile SNN 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind renuntarea la mandat a Directorului Financiar al SNN 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind Calendarul financiar aferent anului 2020 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

X