Rapoarte curente 2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92, indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tanzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Reg. no. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.01.2021

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art 234, litera i) din Reg 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art.92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind incetarea de drept a mandatului domnului Cristian Gentea 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind disponibilitatea Raportului aferent trimestrului 3 2020 

Raport curent privind incetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Dan Bigu, Directorul Sucursalei CNE Cernavoda si numirea domnului Valentin Nae in functia de Director al Sucursalei CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind parafarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind situatia subscrierilor in cadrul majorarii de capital cu aport in natura si numerar 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind includerea SNN in indicii de piata emergenta ai FTSE Russell

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 92 indice 3 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind aprobarea Prospectului Simplificat de Oferta aferent majorarii de capital social al SN Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2020

Raport curent privind disponibilitatea Raportului aferent Semestrului I al exercitiului financiar 2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind deconectarea Unitatii 1 CNE Cernavoda de la SEN

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind soluționarea in prima instanța a acțiunii în anulare a Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.07.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind numirea Directorului Financiar al SNN pentru un mandat de 4 ani

Raport curent privind numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport independent de asigurare limitata asupra informațiilor incluse în Rapoartele Curente întocmite de Societate în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 (fost Regulament CNVM nr. 1/2006)

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind renuntarea domnului Iulian Robert Tudorache la mandatul de administrator incepand cu data de 24.08.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Aprobare preţ reglementat și cantităţi de energie electrică ce urmeaza sa fie vândute pe bază de contracte reglementate în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 de S.N. Nuclearelectrica S.A.

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 27.07.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind intrarea Unitatii 1 CNE Cernavoda in programul de oprire planificata

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020

Raport curent privind initierea derularii procedurii de selectie si recrutare pentru pozitia de Director Financiar al SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 28.05.2020

Raport curent privind convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020

Raport curent privind solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020/15.06.2020 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Raport curent privind plata dividendelor aferente anului 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare trimestriale aferente trimestrului I 2020

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2020

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 12.06.2020

Raport curent privind Decizia Consiliului de Administratie SNN privind initierea programului de oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind aprobarea anuntului de recrutare pentru un membru in Consiliul de Administratie al SNN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare anuale aferente anului 2019

Raport curent privind hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 27.04.2020

Raport curent privind disponibilitatea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru 28.05.2020

Raport curent privind Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind Decizia Consiliului de Administratie SNN privind amanarea opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.03.2020

Raport curent privind decizia Consiliului de Administratie privind suspendarea temporara a procedurii de selectie pentru pozitia de Director Financiar in conformitate cu OUG 109/2011 pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si numirea unui Director Financiar provizoriu pentru o perioada de 4 luni

Informatii privind modul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor SNN convocata pentru data de 30.03.2020

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru data de 27.04.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind obtinerea certificarii privind implementarea Standardului ISO 37001/2016 Sistemul de management anti-mita

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din 30.03.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Contract privind activitatea de Market Making pentru Emitent pe piata de capital administrata de BVB incheiat cu SSIF BRK Financial Group

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind suspendarea executarii Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019

Raport curent privind publicarea Situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 30.03.2020

Raport curent privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA (« SNN »), prin aport in natura si numerar

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind erata la Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2020 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Raport curent privind publicarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 05.03.2020

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.01.2020

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind radierea sechestrului instituit pe actiunile SNN 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind renuntarea la mandat a Directorului Financiar al SNN 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind Calendarul financiar aferent anului 2020 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent privind tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017

X