Rapoarte curente 2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind litigiul demarat de SNN impotriva ArcelorMittal Galati SA

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent Aprobare cantitati de energie electrica si pret aplicat pe piata reglementata pentru anul 2017

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind litigiul cu S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Bucuresti

Raport curent privind publicarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 09.12.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 09.12.2016

Informare de presa si a actionarilor SNN cu privire la declaratiile actionarului minoritar Fondul Proprietatea SA

Raport curent privind raportul de activitate pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2016

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 09.12.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind modificarea calendarului financiar si disponibilitatea raportului trimestrial aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind publicarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 17.10.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 17.10.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea SA in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 17.10.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind publicarea rezultatelor financiare aferente primului semestru al anului 2016

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2016

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN 18.07.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Informare privind litigiul demarat de catre Fundatia Greenpeace CEE Romania si Asociatia Bankwatch Romania impotriva Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Guvernului Romaniei si SN Nuclearelectrica SA

Raport curent privind finalizarea lucrarilor aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent de informare: Eveniment la Unitatea 4 a CNE Cernavoda

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind  convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 18.07.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

Raport curent privind publicarea raportului trimestrial aferent trimestrului I 2016

Raport curent privind disponibilitatea raportului trimestrial aferent trimestrului I al anul 2016

Raport curent privind intrarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda in programul de oprire planificata

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN 25.04.2016

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind disponibilitatea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015

Informare privind litigiul demarat de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/06.10.2014

Raport curent privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 25.04.2016

Informare privind re-emiterea Raportului Auditorului Independent catre Actionarii SN Nuclearelectrica SA asupra situatiilor financiare individuale si consolidate

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind schimbari in conducerea Sucursalei CNE Cernavoda

Raport curent privind publicarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.03.2016

Raport curent: decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 25.04.2016

Raport curent privind trimiterea in judecata de catre procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanta a fostilor directori CNE Cernavoda si a altor persoane din cadrul CNE Cernavoda

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent: decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 30.03.2016

Informare privind litigiul demarat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8/6.10.2014.

Raport curent privind schimbari in conducerea Sucursalei CNE Cernavoda ca urmare a finalizarii anchetei Directiei Nationale Anticoruptie si dispunerii de masuri

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind situatiile financiare individuale preliminate si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind disponibilitatea Situatiilor Financiare Individuale Preliminare Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Raport curent privind publicarea calendarului financiar 2016

Raport curent privind stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

Raport curent tranzactie de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

X