29/07/2019

24 iun.

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.07.2019

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.07.2019

Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Punctul 4 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.

Punctul 5 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara aferent Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

Solicitarea de completare a ordinii de zi

Solicitarea de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputernici generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA-click aici

 

Imputernici speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  (conform convocatorului AGOA completat) -click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (conform convocatoruluiAGOA completat) -click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA-click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (conform convocatorului AGOA completat)  -click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (conform convocatorului AGOA completat) -click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA-click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA-click aici

 

Proiecte de hotarare

Proiect de hotarare AGOA (conform convocatorului AGOA completat)

Proiect de hotarare AGEA

Hotarari

Hotararea AGOA nr. 8/29.07.2019

Hotararea AGEA nr. 9/29.07.2019

Comments are closed.

X