27.01.2021

15 dec.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.01.2021

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea raportului Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2020.

Punctul 3: Aprobarea raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020.

Punctul 4: Revocarea Iulian Robert Tudorache din functia de membru la Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandat. (vot secret)

Punctul 5: Revocarea Cristian Gentea din functia de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii de drept a contractului de mandat avand in vedere intervenirea unui caz de incompatibilitateprin ocuparea unei functii alese in cadrul administratiei publice. (vot secret)

Punctul 6: Aprobarea declansarii procedurii de selectie a doi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctul 7: Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a doi membri al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

Punctele: 4,6 si 7

Punctele: 5,6 si 7 

Punctul 8: Informare cu privire la actualizarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

Anexa punctul 8-Regulamentul AGA 

Punctul 9: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.04.2020-30.10.2020.

Nota 1

Nota 2 

Punctul 10: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.04.2020-30.10.2020.

Nota 1

Nota 2 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

Punctele 3 si 4: Aprobarea infiintarii unei filiale, integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, avand urmatoarele caracteristici:

  • Forma juridica: filiala a SNN, in baza prevederilor 42 al Legii nr. 31/1990 a societatilor,republicata, cu modificarile si completarile la zi (“Legea societatilor”), organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, in baza prevederilor art. 2 lit. e) al Legii societatilor, si avand ca asociat unic SNN, in baza prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea societatilor;
  • Obiectul de activitate al filialei va include:  Tratarea si eliminarea deseurilor  periculoase, Colectarea deseurilor periculoase si activitati si servicii de decontaminare; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie SNN;
  • Sediul social va fi in Cernavoda; adresa exacta va fi prevazuta in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie al SNN
  • Durata filialei: nedeterminata;
  • Societatea va fi condusa de consiliu de administratie format din 3 membri care va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie al SNN;
  • Durata mandatului membrilor consiliului de administratie: 4 ani;
  • Capitalul social al filialei va fi 200 lei, potrivit art. 11 al Legii societatilor, aportul asociatului unic urmand a fi exclusiv in numerar. SNN are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.
  • Punctul 4: Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea/alegerea sediului social al filialei, in localitatea Cernavoda, alegerea denumirii filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii filialei, intocmirea si aprobarea Statutului filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea efectiva a varsamintelor etc.), semnarea oricarei declaratii solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport cu cerintele legii, aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul filialei etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatiale, necesare pentru infiintarea noii filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui document in legatura cu infiintarea filialei.

Pentru aducerea la indeplinire a celor anterior mentionate, Presedintele Consiliului de Administratie al SNN va putea sa delege atributiile/responsabilitatile in legatura cu infiintarea filialei oricarei alte persoane, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (puncte secrete)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Comments are closed.

X