23.02.2022

18 ian.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 23.02.2022

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2022

Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa 2:Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3:Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4:Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa 4.1: Lista pozitiei „DOTARI” pe anul 2022

Anexa 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Deciziei de Investitie cu privire la Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda pe baza Studiului de Fezabilitate in conditiile stabilite in Nota prezentata actionarilor.

Sumarul Executiv al Studiului de Fezabilitate 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA

Comments are closed.

X