19/12/2019

12 nov.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 19.12.2019

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea distribuirii sumei de 512.573.546,7 lei din rezultatul reportat al societatii, sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,7 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 31.01.2020 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Solicitarea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea, de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Nota SN Nuclearelectrica SA referitoare la solicitarea Fondului Proprietatea de repartizare a unor dividende suplimentare din rezultatul reportat al SN Nuclearelectrica SA (“SNN”)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea urmatoarelor propuneri:

-cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr. 2/04.01.2019, punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

-modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

-modificare alin. (7) al art. 8 al Actului Constitutiv al SNN, dupa cum urmeaza:

‘’(7) In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.518.660 lei, reprezentand: – aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor nr. 6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34.170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002; – aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei. Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA-click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  -click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  -click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA-click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA-click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  -click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  -click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA-click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA-click aici

Proiecte de hotarare

Proiect de hotarare AGOA 

Proiect de hotarare AGEA

Hotarare AGOA 

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X