Currently set to Index
Currently set to Follow

Comitete Consultative

1. Comitetul consultativ de nominalizare si remunerare:
– Vasilica Grajdan-Presedinte
– Elena Popescu
– Remus Vulpescu

2. Comitetul consultativ de audit:
– Remus Vulpescu-Presedinte
– Vasilica Grajdan
– Dumitru Chirlesan

3. Comitetul consultativ pentru securitate nucleara:
– Teodor Chirica-Presedinte
– Elena Popescu
– Cosmin Ghita
– Dumitru Chirlesan

4. Comitetul consultativ pentru strategie, dezvoltare si proiecte mari de investitii:
– Elena Popescu-Presedinte
– Cosmin Ghita
– Teodor Chirica

X