Comunicat de presa – pozitia Consiliului de Administratie al SNN cu privire la comunicatul Ministerului Energiei din data de 13.04.2017

14 apr.

Comunicat de presa – pozitia Consiliului de Administratie al SNN cu privire la comunicatul Ministerului Energiei din data de 13.04.2017

 Comunicat de presa

Bucuresti, 14 aprilie 2017

 

Avand in vedere Comunicatul de presa al Ministerului Energiei transmis in data de 13.04.2017 in care se precizeaza cu referire la SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) nemultumirea fata de actualul Consiliu de Administratie in legatura cu abordarea legala si responsabila in relatia contractuala cu Compania Nationala a Uraniului (“CNU”) si se invoca opinia unui actionar minoritar cu privire la rezultatele financiare obtinute de SNN in perioada de mandat 2013-2017, Consiliul de Administratie al SNN face public urmatoarele precizari pe care le considera  o abordare corecta in concordanta cu principiile guvernantei corporative:

Aspecte legate de rezilierea contractului cu CNU

 • SNN nu a reziliat contractul cu CNU, acesta fiind reziliat de drept in urma refuzului CNU de a livra materie prima conform clauzelor din contract, deci din culpa CNU;

 • SNN, avand in vedere obligatiile legale aplicabile oricarei entitati economice cu capital majoritar de stat la care se adauga interesul companiei si actionarilor sai, nu poate achizitiona materie prima la un pret semnificativ peste pretul pietei;

 • O achizitie de bunuri de la o persoana afiliata (CNU si SNN se afla sub controlul comun al Ministerului Energiei, fiind persoane afiliate) la un pret semnificativ peste pretul pietei, cand exista posibilitatea de a achizitiona de la un tert acelasi bun la un pret mult mai mic ar incalca legislatia in domeniul achizitiilor sectoriale, fiscal, guvernantei corporative, controlului financiar etc;

(2)Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării şi implementării politicii în domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finanţelor Publice îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.

(2)Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării şi implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum şi al gestiunii financiare. Ministerul Finanţelor Publice îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial, precum şi asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.
(la data 16-Dec-2010 Art. 5, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 234/2010 )

 • Doar in anul 2016, impactul estimat al achizitiei de materie prima de la Cameco Inc. versus CNU este de 60 milioane lei. Cu alte cuvinte, achizitia de la CNU ar fi diminuat profitul cu aceeasi suma, plus efectul fiscal al unor nedeductibilitati generate de preturi de transfer la preturi mai mari decat cele de piata, in dauna tuturor actionarilor SNN;

 • Recunoscand importanta mentinerii si dezvoltarii ciclului integrat de combustibil nuclear, SNN a actionat constant in aceasta perioada in vederea mentinerii relatiilor contractuale cu CNU, atat prin incheierea, in urma procedurilor competitive cu cei doi furnizori calificati, de contracte de furnizare de pulbere de UO2 cu Cameco Inc. pe perioade foarte scurte de timp (cate sase luni) pentru a acorda CNU posibilitatea redresariii economico-financiare, dar si prin adresarea catre Ministerul Energiei in calitate de actionar unic al CNU a invitatiei la dialog in vederea identificarii unor cai alternative de mentinere a capacitatii de asigurare si din surse nationale a materiei prime de uraniu, dar care a ramas fara raspuns;

 • Toate contractele de furnizare de materie prima de uraniu sunt contracte tripartite, cea de-a treia parte semnatara fiind Euratom Supply Agency, organism european cu roluri bine definite in ceea ce priveste piata uraniului la nivel European, inclusiv in scopul unui acces nediscriminatoriu participantilor la piata si utilizatorilor de produse din uraniu;

 • La sesizarea publica a Ministerului Energiei din luna decembrie 2016, Consiliul Concurentei a declansat o verificare asupra aspectelor sesizate public de Ministerul Energiei care isi exprimase o serie de ingrijorari in legatura cu contractele incheiate de SNN cu Cameco Inc. Consiliul Concurentei a considerat aceste contracte si procedurile aferente de achizitie ca fiind o practica legala si corecta, Consiliul Concurentei trimitand in acest sens un raport scris Ministerului Energiei. Astfel, concluzia Consiliului Concurentei, singura institutie publica abilitata sa faca aprecieri si evaluari in domeniul concurentei, e ca preturile din contractele analizate sunt preturi de piata si nu se poate vorbi despre un abuz de pozitie dominanta al Cameco Inc. ;

 • Decizia Ministerului Energiei de a sesiza Primul Ministru si a solicita Corpului de Control al Primului Ministru efectuarea unor verificari in legatura cu achizitia de uraniu este o masura suplimentara de a verifica legalitatea acestor contracte in contextul problemelor CNU, SNN punand la dispozitia reprezentantilor Corpului de Control toate documentele si informatiile solicitate in vederea clarificarii acestor ingrijorari si oferind explicatiile solicitate verbal si in scris. Acestea au fost puse la dispozitie in perioada 17.03.2017 – 23.03.2017, insa pana in prezent SNN nu a fost informata cu privire la finalizarea sau nu a misiunii de control sau asupra concluziilor controlului, in calitate de entitate controlata.

 • La momentul preluarii mandatului in anul 2013, membrii Consiliului de Administratie si-au asumat sa actioneze in interesul SNN, al tuturor actionarilor sai, sa abordeze situatiile care presupun un risc major pentru companie cu responsabilitate si obiectivitate, cu atat mai mult cu cat SNN este un producator de energie nucleara ale carui prioritati si interese impun o conduita administrativa in concordanta cu practicile si standardele internationale. Incalcarea legislatiei si/sau negestionarea corespunzatoare a unor riscuri in furnizarea de materie prima si practica concurentiala sunt aspecte si abordari care nu tin de nicio practica economica in niciun stat, iar un Consiliu de Administratie responsabil nu isi va asuma niciodata un astfel de comportament, cu atat mai mult cu cat problemele curente ale CNU par mai degreba acumulari ale unor probleme istorice si nu sunt cauzate de SNN. Consideram ca este momentul ca autoritatile sa se concentreze si asupra identificarii cauzelor care au condus la situatia actuala a CNU, la nivelul CNU, deci din interior;

 

 

Aspecte legate de performanta financiara

 • Din punct de vedere al rezultatelor financiare, este suficienta o simpla comparatie a profitului net intre perioada anterioara anului 2013 si perioada de mandat 2013-2017 pentru a observa cresterea majora de profit pentru fiecare an financiar complet incheiat incepand cu anul 2013, deci 4 ani incheiati (2013, 2014, 2015, 2016);

 • Analizand profitul pentru fiecare an aferent perioadei de mandat se pot observa fluctuatii, insa acestea sunt determinate in primul rand de factorii de piata cum ar fi pretul energiei sau de riscul valutar (rezultatul financiar);

 • SNN este un participant la piata, ale carui venituri din vanzari depind primordial de mecanismul cerere-oferta de fixare a pretului. Daca pretul energiei scade, veniturile din vanzari sunt, in consecinta, afectate, costurile majore ale SNN fiind costuri fixe, iar productia constanta si in banda ceea ce nu permite companiei sa aiba si alte venituri, precum in cazul altor producatori clasici (de exemplu venituri din servicii de sistem);

 • Nu trebuie ignorat si efectul unor modificari fiscale nefavorabile precum introducerea taxei pe stalp, inlocuita ulterior cu impozit pe cladiri nerezidentiale pe reactoarele nucleare, care la randul lor au erodat profitabilitatea, sumele respective fiind virate bugetului de stat/local, dupa caz.

 • In aceeasi perioada de mandat, mixul de productie vanduta pe piata reglementata si respectiv piata concurentiala s-a modificat treptat, conform calendarului de liberalizare gradual a pietei, SNN fiind un participant la piata reglementata, conform deciziilor ANRE.

 • Consiliul de Administratie a semnalat constant disfunctiile din piata de energie solicitand autoritatilor modificari de legislatie primara si secundara in asa fel incat sa se ajunga la stabilirea unui climat echitabil pentru toti producatorii, fiind responsabilitatea conducerii administrative a oricarei companii sa incerce sa corecteze un anumit context daca acesta impedica dezvoltarea optima a companiei. Nu au fost identificate raspunsuri concrete prin masuri de ordin legislativ/de reglementare care sa vina in sprijinul acestor preocupari;

 • In contextul in care in acesti ani cei mai multi producatori conventionali au avut dificultati financiare majore, inclusiv insolvente, SNN a obtinut rezultate financiare bune, cu depasirea tintelor aprobate anual de actionari ;

 • In calitate de producator nuclear, prioritatea companiei este securitatea nucleara, iar din acest punct de vedere, responsabilitatea conducerii administrative implica realizarea la timp a tuturor investitiilor si cheltuielilor de operare si mentenanta, fara taieri de costuri nejustificate in zona de securitate nucleara. O centrala nucleara nu poate fi exploata in aceleasi conditii ca un grup hidro sau termo spre exemplu, ci dupa o alta filosofie care pune securitatea nucleara pe primul loc, principii la care Romania ca stat a aderat;

 • Preocuparile conducerii administrative din punct de vedere operational se reflecta in rezultatele internationale ale companiei, Nuclearelectrica fiind in prezent una dintre cele mai bune companii la nivel international in industria nucleara (recunoastere WANO, INPO), iar din punct de vedere financiar si investitional in indicatorii de performanta realizati, indicatori pe care Ministerul Energiei, in calitatea sa de actionar majoritar, i-a aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al SNN a actionat in permanenta in interesul companiei, fapt apreciat de actionarii privati ai SNN,  si considera ca pentru binele companiei si o perceptie publica corecta a activitatii acesteia este necesara o abordare constructiva si din partea actionarului majoritar, chiar si in contextul unui transfer de mandat.

Consiliul de Administratie al SN Nuclearelectrica SA

Comments are closed.

X