Informare de presa – Rezultate financiare semestrul I

12 aug.

Informare de presa – Rezultate financiare semestrul I

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza cu privire la publicarea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

Raportul semestrial include:

 

  • Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;
  • Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;
  • Situatiile financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;
  • Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016.

 

I. Rezultatul financiar

 

  Mii LEI 01.01.16 -30.06.16 01.01.15-30.06.15 Variatie 01.04.16-30.04.16 01.04.15-30.06.15 Variatie
Productie (GWh) 4.804 5.103 -6% 2.001 2.341 -15%
Venituri din exploatare, din care 742.247 858.391 -14% 287.812 371.961 -23%
Venituri din vanzarea energiei electrice 722.589 790.435 -9% 277.147 351.202 -21%
Cheltuieli din exploatare (530.526) (609.478) -13% (271.124) (283.312) -4%
EBITDA 211.721 248.913 -15% 16.688 88.648 -81%
Depreciere si amortizare (238.405) (233.841) 2% (119.349) (117.800) 1%
EBIT (26.684) 15.072 n/a (102.661) (29.151) 252%
Cheltuieli financiare nete (13.485) (4.703) 187% (23.785) (12.758) 86%
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta 2.330 (7.467) n/a 21.746 9.376 132%
(Pierdere neta)/Profit net (37.839) 2.902 n/a (104.700) (32.533) 222%

    *) extras din situatiile financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016

 

In perioada incheiata la 30.06.2016, SNN a inregistrat o pierdere neta de 37.839 mii lei, ca urmare a urmatorilor factori:

1. Prelungirea duratei opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda

 

Veniturile din vanzarea energiei au scazut cu 9%, in principal pe fondul extinderii opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda din trimestrul II 2016, oprire care a avut o durata efectiva de 51 zile fata de durata aproximativa normala de 30 de zile, fapt ce a determinat scaderea cantitatii de energie vanduta cu 7,09% (aproximativ 367 GWh). Efectiv, oprirea planificata din 2016 a avut o durata dubla comparativ cu cea din anul 2015 care a durat doar 24,8 zile.

 

SNN a anuntat inca din anul 2015 ca in semestrul I 2016, Unitatea 1 CNE Cernavoda va intra  intr-un program prelungit de oprire planificata care implica realizarea unor lucrari suplimentare de intretinere a generatorului de aburi, lucrari care se realizeaza o singura data pe durata initiala de viata (30 de ani) a unei unitati nucleare.

 

Decizia de a efectua aceste lucrari suplimentare in cadrul opririi planificate a Unitatii I din trimestrul II 2016 a venit ca urmare a unei analize tehnico-economice, analiza care a luat in primul rand in calcul beneficiile pe termen mediu si lung asociate acestei opriri prelungite concretizate prin diminuarea riscurilor de scadere a productiei de energie electrica a Unitatii 1 datorate reducerii randamentului de transfer termic asociat depunerilor de magnetita. Astfel, conducerea SNN a prioritizat imbunatatirea eficientei ciclului termic al carei rezultat direct este stabilizarea productiei de energie electrica aferenta Unitatii 1, evitarea scaderii factorului de capacitate cu consecinta estimarii de crestere a productiei cu circa 1.5-2% fata de nivelul prognozat a fi realizat in lipsa efectuarii acestei lucrari semnificative.

 

Efectele negative privind activitatea operationala pentru primul semestru al anului 2016 au fost anticipate inca din anul 2015 si bugetate corespunzator pentru anul 2016, fiind asumat de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva un rezultat sub nivelul perioadei comparative, dar cu beneficii pe un orizont mediu si lung de timp.

 

Oprirea planificata prelungita a Unitatii 1 ar fi putut fi programata si dupa anul 2016, respectiv in cadrul opririi planificate a Unitatii 1 din anul 2018, insa beneficiile asociate investitiei ar fi fost diminuate fata de scenariul realizarii acesteia in oprirea planificata din 2016.

Impactul scaderii cantitatii de energie vanduta cauzata de extinderea opririi planificate cu luarea in considerare a cheltuielilor cu combustibilul nuclear aditionale care ar fi fost necesare pentru realizarea acestui supliment de productie, este in cuantum estimat de circa 52.000 mii lei, reprezentand profit operational nerealizat. Aceasta estimare notionala ia in calcul ca toate celelalte conditii sunt neschimbate.

 

Pe durata opririi planificate la Unitatea 1, lucrarile planificate au fost realizate cu succes, cu incadrarea in timpul si bugetul alocat.

2. Venituri din vanzari de energie si evolutia preturilor pe segmentul competitiv de piata

 

 

grafic3

 

Cantitatile de energie vandute in semestrul I 2016 si veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte de vanzare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

In semestrul I 2016, cantitatea de energie vanduta pe baza de contracte reglementate, pe piata libera si pe piata de echilibrare este de  4.825.706 MWh, cu 1,4% peste programul de vanzari, de 4.757.434 MWh.

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor din primele 6 luni ale anului 2016, sunt de 742.004.256 lei (cu doar 3,04% mai mici fata de valoarea veniturilor din BVC aprobat pentru anul 2016 defalcat pe trimestre, si mai mici cu 11,99% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului trecut).

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara piata de echilibrare), rezultat in semestrul I 2016, este de 154,09 lei/MWh (include TG).  In semestrul I 2015, pretul mediu ponderat de vanzare a fost de 162,70 lei/MWh (include TG). La aceasta diferenta contribuie si valoarea TG, cu 6,28 lei/MWh mai mica in semestrul I 2016, fata de perioada anului trecut, respectiv 4,04 lei/MWh fata de 10,32 lei/MWh. Astfel, diferenta dintre pretul mediu ponderat de vanzare din semestrul I 2016 si cel din semestrul I 2015, ajustata cu scaderea TG, este de 2,33 lei/MWh.

 

Similar anilor anteriori, trend-ul descendent al preturilor pe piata competitiva a continuat, ajungand ca pretul la energie pe acest segment de  piata sa fie similar cu pretul pe piata reglementata realizat de SNN. Scaderea graduala a pretului pe segmentul de piata pe care SNN vinde cea mai mare parte din productie are impact semnificativ asupra veniturilor din vanzari.

 

Mai mult, apetitul scazut al cumparatorilor de a intra in contracte pe termen mediu si lung incheiate pe platforma OPCOM, din cauza volatitilitatii pretului si a lipsei de predictibilitate,  a determinat o crestere a importantei segmentului de piata spot. In consecinta cota din productie vanduta de SNN pe PZU a crescut, ajungandu-se ca in semestrul I 2016 procentul SNN de vanzari pe PZU sa fie de 31,95%, fata de o cota procentuala de doar 16,83% inregistrata in semestrul I 2015.  PZU este caracterizata atat prin volatilitatea pretului, cat si a ofertelor, iar trend-ul descendent al pretului influenteaza pretul si durata contractelor de pe platformele centralizate ale contractelor non-spot.

 

Evolutia preturilor de piata este reflectata de graficele de mai jos.

Untitled

 grafic 2

  1. Influenta negativa a diferentelor nete de curs valutar

 

Societatea este expusa riscului valutar fata de mai multe monede printre care EUR, CAD si USD avand contractate credite pentru finalizarea constructiei Unitatii 2 a CNE Cernavoda. Diferentele nete de curs valutar au influentat negativ rezultatul net al societatii in cele doua perioade, pierderea financiara inregistrand o crestere semnificativa de 187% fata de primul semestru al anului 2015.

 

 

Perspective pentru intreg exercitiul financiar 2016

 

Tinand cont de executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru primul semestru al anului 2016, coroborata cu elementele de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli avute in vedere pentru anul 2016, estimam ca tintele de profit operational pot fi realizate in conditii corespunzatoare. Un element de incertitudine asupra rezultatului financiar net il adauga rezultatul financiar care este influentat semnificativ de fluctuatiile monedelor EUR, CAD si USD in principal.

 

II.                Pozitia financiara

 

Mii Lei 30 iunie 2016 31 decembrie 2015 Variatie
Active imobilizate         7.519.182               7.696.228 -2%
Active circulante         1.826.268               1.861.187 -2%
Total active       9.345.450             9.557.415 -2%
Datorii pe termen lung         1.537.904               1.642.689 -6%
Datorii curente            451.734                  421.003 7%
Total datorii       1.989.638             2.063.692 -4%
Capitaluri proprii       7.355.812             7.493.723 -2%
Total capitaluri proprii si datorii       9.345.450             9.557.415 -2%

 

Activele imobilizate s-au mentinut la un nivel apropiat de cel inregistrat la 31.12.2015. Investitiile efectuate in cursul perioadei in principal pentru proiectele in curs de executie aferente Unitatilor 1 si 2 compenseaza partial cheltuiala cu amortizarea, inregistrandu-se astfel o scadere cu 2% a valorii nete a activelor imobilizate.

 

Activele circulante au inregistrat o scadere de 2% fata de 31.12.2015, datorita scaderii creantelor comerciale si a altor creante cu 43%, compensata partial de cresterea disponibilitatilor de numerar cu 1%, precum si recunoasterea impozitului pe profit de recuperat de 19.902 mii RON.

 

Datoriile pe termen lung s-au diminuat cu platile de rate bancare scadente aferente creditelor externe contractate cu Societe Generale si Euratom pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda.

 

Datoriile curente au inregistrat o crestere cu 7% ca urmare a cresterii datoriilor comerciale si a altor datorii cu 16%, furnizorii de imobilizari inregistrand o crestere de 126% ca urmare a lucrarilor efectuate cu ocazia opririi planificate a Unitatii 1.

 

 

III.             Programul de investitii la data de 30.06.2016

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2016 este de 255.394 mii lei, program  avizat prin Decizia nr. 10/3.02.2016 a Consiliului de Administratie al SNN si aprobat prin Hotararea nr. 1/30.03.2016 a  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN. Programul de investitii al societatii este parte integranta a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii.

 

Structura programului de investitii al SNN pentru anul 2016 precum si gradul de realizare la 30.06.2016 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

 

Investitii in curs
[mii lei]
Investitii noi
[mii lei]
 Investitii efectuate la imobilizarile corporale (modernizari)
[mii lei]
Dotari
[mii lei]
Total
[mii lei]
Grad de realizare la 30.06.2016
(%)
177.844 18.625 6.877 52.049 255.394 30,4%

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei), din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (CNCAN si Ministerul Mediului), precum si pentru a raspunde necesitatilor de dezvoltare a sectorului energetic din Romania.

 

Investitiile in mentinerea si imbunatatirea continua a nivelului de securitate nucleara, conform celor mai noi norme si standarde internationale, sunt o prioritate si o constanta a SNN, un nivel optim de securitate nucleara fiind garantia tuturor proceselor si rezultatelor companiei.

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale pentru semestrul I 2016 fata de semestrul I 2015 reflecta un grad de realizare la 30 iunie 2016 cu 10p.p mai mare decat in perioada precedenta, ceea ce inseamna corelarea obiectivelor investitionale si respectarea graficelor de timp si buget conform planului initial.

 

An Valoare
program investitii
[mii lei]
Realizat trimestrul II (aprilie-iunie)
[mii lei]
Grad de realizare trimestrul II (aprilie-iunie)
(%)
Realizat semestrul I
[mii lei]
Grad de realizare semestrul I
(%)
2016 255.394 50.854 19,9% 77.524 30,4%
2015 282.705 24.239 8,6% 58.077 20,5%

 

 

In semestrul I 2016, in conformitate cu prevederile Memorandumului de Intelegere privind constructia reactoarelor 3 si 4 CNE Cernavoda, partile implicate, SNN si CGN, au continuat procesul de negociere a Acordului Investitorilor si Actului Constitutiv ale noii companii de proiect. Aceasta reprezinta cea de-a patra si ultima etapa din procedura de selectie a investitorului privat lansata public in semestrul II al anului 2014.

 

 

IV.              Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta la 30.06.2016 – Consiliul de Administratie

 

Indicatorii de performanta au fost calculati pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, a situatiilor financiare interimare si raportarilor operationale precum si pe baza anexelor din contractele de administratie incheiate intre administrator si societate actualizate, cuprinzand nivelul indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2016.

 

Gradul de indeplinire al indicatorului de performanta global pentru semestrul I 2016 este de 68,15% fiind corelat cu factorii determinanti ai rezultatului financiar pentru primele sase luni ale anului 2016 cumulat si cu decizia Consiliului de Administratie de a prioritiza investitii cu impact benefic pe termen lung.

 

Astfel, gradul de realizare a principalilor indicatori de performanta care au contribuit la acest rezultat sunt:

  • Cifra de faceri anuala (cumulat de la inceputul anului) – 96,94%
  • Profitul din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului) – 0,00%
  • Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale) – 22,22%

 

Principalele cauze ale realizarii obiectivelor majore investitionale sub tinta bugetata sunt: intarzieri inregistrate in derularea procedurii de achizitie, intarzieri inregistrate in obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare, intarzieri cauzate de schimbarile legislative in domeniul achizitiilor.

 

Managementul este increzator ca indicatorii de performanta ai managementului vor putea fi indepliniti conform obiectivelor stabilite la sfarsitul anului financiar.

 

Situatiile financiare si informatiile referitoare la intreaga activitate a companiei in perioada de raportare 1 ianuarie-30 iunie 2016 pot fi accesate pe site-ul companiei (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea “Relatii cu investitorii/Rezultate financiare 2016”.

 

 

Daniela Lulache

Director General

 

Comments are closed.

X