Inaintarea spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22 octombrie 2015 a Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

18 sept.

Inaintarea spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22 octombrie 2015 a Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

Comunicat de presa

 

SN Nuclearelectrica SA („SNN”) informeaza ca va supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22 octombrie 2015, Memorandumul  de Ințelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavoda.

Conform Strategiei guvernamentale de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori, aprobata de AGA SNN in data de 22.08.2014, partile, SNN si China General Nuclear Power Corporation (“CGN”), investitorul calificat si selectat pentru continuarea proiectului, trebuiau sa convina asupra termenilor si conditiilor cooperarii in vederea dezvoltarii Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda prin negocierea si semnarea acestui Memorandum de Intelegere.

In martie 2015, SNN si CGN au initiat Memorandumul de Intelegere si negocierile aferente, acest document fiind avizat de Consiliul de Administratie al SNN si de Comisiile de Negociere si Interministeriala si aprobat in data de 2 septembrie 2015 de Guvernul Romaniei.

Memorandumul de Intelegere stabileste directiile viitoarei cooperări între SNN si CGN în vederea dezvoltării și implementării Proiectului. După semnarea Memorandumului de catre ambele parti, SNN si CGN vor intra în procesul de negociere aferent initierii si finalizarii ultimelor etape ale strategiei: negocierea Acordului Investitorilor si Actului Constitutiv ale noii companii de proiect, formarea noii companii de proiect (un joint-venture („JVCo”) in care CGN va detine cel putin 51% din capitalul social), viitoarea guvernanta corporativa a JVCo si structurarea finantarii pentru dezvoltarea Proiectului.   

De asemenea, investitia SNN in EnergoNuclear va fi integral transferata in noua companie de proiect.

Memorandumul de Intelegere poate fi accesat integral incepand cu data de 21.09.2015, ora 18:30, pe site-ul SNN, la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor.

SNN va informa publicul, actionarii si investitorii in legatura cu derularea si progresul etapelor ulterioare ale strategiei.

 

Daniela Lulache

Director General 

Comments are closed.

X