Prezentarea raportului trimestrial privind activitatea economico – financiara pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017

X