Anunţ cu privire la modificarea si completarea unor prevederi ale caietului de sarcini pentru selectarea Intermediarului Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni

X