Situatii financiare individuale preliminate si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

X