Sucursala CNE Cernavoda – Atelierul Vane Actionate – Reparator CNE ( electric ) – 1 post

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Atelierul Vane Actionate – Reparator CNE ( electric ) – 1 post
Departament

Departament / Compartiment
Sectia Repara Acum Tura – Atelierul Vane Actionate
Cerinte
Studii : medii ( scoala profesionala, liceu ), domeniul electric/electrotehnic ;
Experienta:

  • Fara cerinte de experienta

Cerinte specifice:

  • Experienta in activitati de intretinere vane actionate pneumatic sau electric, activitati de intretinere echipamente electrice, constituie avantaj;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunostinte de utilizare PC – nivel mediu ;

Alte cerinţe:

  • N/A ;

Responsabilitati

  • Executa instalarea, punerea in functiune si repararea vanelor actionate;
  • Executa diagnosticari electrice / mecanice a vanelor actionate;
  • Executa examinari ale echipamentelor pentru determinarea cauzelor defectelor si executia actiunilor corective care se impun pentru remediere;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie

  • Programa analitica de liceu si scoala profesionala, domeniul electric / electrotehnic ;
  • Elemente de Comanda si Control pentru actionari si Sisteme de Reglare Automata, manual pentru clasele a-XI-a si a-XII-a, Editura Economica, Filiera Tehnologica, profil Tehnic, Specializarea Electrotehnica- autori Florin Mares, Tatiana Balasoiu, Grigore Fetecau, Sorin Enache, Dumitru Federenciuc.

Salariul si alte beneficii:

  • Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  • Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  • Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  • Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  • Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  • Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020
Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X