Inginer CN (FCN Pitesti)

Titlu Inginer CN (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 04.10.2018 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului SSM și Situații de Urgență, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr.  62/2/01.08.2018.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență;
 • Minim 3 ani în domeniul securității și sănătății în muncă

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Nivel mediu de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (absolvent curs de minim 80 de ore);
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Cunoștințe utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism;
 • Constituie un avantaj deținerea de competențe privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului

Principalele responsabilități:

 • Întocmirea evidențelor și raportărilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Participare la elaborarea documentației privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;
 • Întocmirea documentațiilor necesare achiziționării produselor și serviciilor din domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Participare la cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporară de muncă;
 • Verificarea respectării cerințelor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;
 • Efectuarea instructajului în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor interni și externi;
 • Analizarea actelor normative din domeniul securității și sănătății în muncă, participarea la stabilirea aplicabilității și a măsurilor de conformare a acestora
Informatii loc de munca

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației și al președintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018;
 • Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și preparaea minereurilor de uraniu și toriu (NMR-01), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002;
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâri de Guvern privind cerințele minime de la securitate și sănătate în muncă.

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 26.09.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  04.10.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum
X