Specialist Resurse Umane

Titlu Specialist Resurse Umane
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.Sucursala FCN Piteşti recrutează personal în vederea ocupării unui post de Specialist Resurse Umane cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Generale, Serviciul Resurse Umane.

Cerinţe minime:

 • Nivel de studii: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenta in domeniul economic, juridic;
 • Experiență în activitatea de HR, salarizare si administrare  personal, de minim 4 ani;
 • Cunostinte de legislatie a muncii si de bune practici in domeniul HR;
 • Cunostinte privind legislatia in domeniul asigurarilor sociale (pensii, somaj, indemnizatii si concedii medicale etc.);
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză nivel mediu;
 • Competențe digitale: MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) – nivel avansat;
 • Extras de cazier sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la neinscrierea in cazier.

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Experienta in organizarea si coordonarea actiunilor de recrutare / selectie care implica un numar mare de candidati (mai mult de 50 de candidati per actiune);
 • Experienta in activitati specifice domeniului resurse umane – planificare necesar resurse umane, dezvoltare resurse umane (plan de succesiune, evaluare performante, evaluare la 180 de grade, planuri de cariera), intocmire rapoarte specifice, asigurare suport pentru actualizarea clauzelor din CCM cu legislatia aplicabila etc.;
 • Cursuri de specializare in domeniul de HR;
 • Experiența în comunicarea instituțională;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului, stabilire a priorităților și încadrare în termene;
 • Abilități analitice: capacitate de analiză, sinteză, diagnoză și predicție;
 • Abilități cognitive: gândire critică, creativitate, motivație, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități interpersonale: atenție sporită la detalii și orientare spre rezultate, autocontrol, diligență, asertivitate, conformism.
 • Abilități de comunicare: ascultare activă, relaționare, comunicare eficientă și lucru în echipă, empatie, medierea și soluționarea conflictului.

 

Informatii loc de munca

Fișa postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Participa prin acordarea suportului de specialitate pentru proiectul de informatizare a proceselor de resurse umane.
 • Elaboreaza, la solicitarea directorului serviciului, proceduri, regulamente, metodologii și note în aria de activitate desfasurata;
 • Gestionarea programelor de atragere si formare a tinerii generatii de specialisti;
 • Monitorizeaza buna derulare a programelor de practica, internship, scoala duala, ucenicie, s.a. si apreciaza potentialul de imbunatatire;
 • Elaboreaza documente pentru sustinerea programelor de imbunatatire a culturii organizationale si participa la monitorizarea stadiului de implementare a masurilor/actiunilor stabilite prin aceste programe, repartizate de Directorul Directiei;
 • Efectueaza diagnoze, informari și raportari din aria de competenta, solicitate de catre seful de serviciu.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social;
 3. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare;
 4. Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 5. Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 6. Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 7. Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
 8. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 9. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;
 10. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
 11. CNCAN-Norme fundamentale de securitate nucleare pentru instalatii nucleare (NSN-21);
 12. CNCAN-Norme de securitate nucleare privind pregatirea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare (NSN-23);
 13. Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (art. 2,3,4,5,6,9);

 Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este  07.12.2022 ora 15:00.

 Probele de evaluare constau în proba scrisa și interviu. Datele susținerii probelor vor fi comunicate ulterior prin e-mail.

Dosarul candidatului pentru înscrierea în procesul de selecție va conține: cerere de înscriere (link de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro cu formularul cod AD-122C), formular GDPR – (link de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro – Anexa P), copie CI și curriculum vitae (semnat pe fiecare filă ”conform cu originalul”).

Date de contact: telefon 0248207700/int.1172, e-mail fcn@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro , cu subiectul Resurse Umane.

(2) Contestațiile se depun în prima zi lucratoare, de la comunicarea răspunsurilor

 

X