Inginer CN- Sucursala FCN Pitesti- Atelierul Electric, Secția Mecano-Energetică-Utilități

Titlu Inginer CN- Sucursala FCN Pitesti- Atelierul Electric, Secția Mecano-Energetică-Utilități
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.Sucursala FCN Piteşti recrutează personal în vederea ocupării unui post de Inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Atelierului Electric, Secția Mecano-Energetică-Utilități.

 

 1. Profilul postului (cerințe minime):
 • Studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență (profil Electric/ Electromecanic/ Energetic/ Electrotehnic);
 • Experiență în activități de inginerie electrică/ electromecanică/ energetică/ electrotehnică de minimum 3 ani;
 • Alte cerințe specifice postului:
 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Cunoștințe generale de desen tehnic, programe CAD;
 • Cunoștințe de utilizare produse Microsoft (Office);
 • Cunoștințe limba engleză;
 • Să fie apt din punct de vedere medical pentru lucru în câmp de radiații;
 • Capacitate de învățare și înțelegere;
 • Dexteritate, înclinații specifice pentru realizarea activităților la un nivel de calitate crescut;
 • Atenție, disciplină, atitudine pozitivă;
 • Prudență la locul de muncă, spirit practic și de echipă;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități de comunicare, planificare, organizare și prioritizare.

 

 • Cerințe care constituie avantaje:
 • Disponibilitate program prelungit;
 • Disponibilitate la intervenții de urgență (domiciliu stabil pe o raza de 40 km față de FCN Pitești).

 

 1. Fișa postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Participă la verificarea și buna funcționare a instalațiilor electrice și alimentarea echipamentelor din fluxul de fabricație;
 • Verifică funcționarea sistemelor de ventilații (alarme, senzori, etc.), iar în cazul constatării unor defecțiuni, intervine pentru eliminarea acestora;
 • Diagnostichează defectele electrice, electronice, automatizări ale instalațiilor și utilajelor, comunică cu ingineria de echipamente pentru depistarea defectelor atipice;
 • Participă la punerea în funcțiune a echipamentelor;
 • Participă la reviziile tehnice, reparațiile curente, reviziile generale, reparațiile capitale ale echipamentelor;
 • Exploatează şi întreţine staţia de furnizare și distribuție energie electrică;
 • Execută lucrări  electrice, electronice și automatizări de mare complexitate, îmbunătățește schemele electrice ale utilajelor în urma modificărilor tehnologice;
 • Menține în funcțiune la parametrii proiectați, utilajele și instalațiile din fabrică;
 • Elaborează documentaţii tehnice (proceduri, etc.) pentru zona de responsabilitate;
 • Participă la elaborarea programului de dezvoltare/ modernizare a FCN Pitești, inclusiv programe de investiţii pentru Atelierul Electric;
 • Identifică și propune soluții posibile pentru îmbunătățirea rezultatelor Atelierului Electric.
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.06.2024, ora 09:00.
După expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, membrii Comisiei de examinare vor analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși, verificând îndeplinirea condițiilor de profil, pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, copia CI, Curriculum Vitae, declarația GDPR) și vor aproba candidaturile care îndeplinesc cerințele cumulativ.

Dosarul candidatului¹ pentru înscrierea în procesul de selecție va conține: cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat, copia actului de identitate, Curriculum Vitae (semnat ,,conform cu originalul” pe ficare filă) și formularul GDPR semnat de candidat.

5. Probele de evaluare constau în:
– Proba scrisă (probă eliminatorie), care se va desfășura în data de 27.06.2024, ora 10.00. Proba scrisă cuprinde subiecte tip sinteză, tip grilă și subiecte tip problemă;
– Proba tip interviu (probă înregistrată, după obținerea acordului candidatului).
Data și ora susținerii probei tip interviu se vor comunica numai candidaților admiși în urma susținerii probei scrise.
Toate probele concursului se vor desfășura la sediul FCN, situat pe Platforma ICN-FCN din Mioveni, Str. Câmpului, Nr. 1.

6. Alte Informații:
– Bibliografie:
• Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate);
• Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor – I 7 – 2011:
o Cap. 3 Determinarea caracteristicilor generale ale instalaţiilor;
o Cap. 4. Protecţii pentru asigurarea securităţii;
o Cap. 5. Alegerea şi montarea echipamentelor electrice;
o Cap. 7. Instalaţii electrice speciale;

 • 7.22 Instalaţii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu;
 • 7.23 Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă. Condiţii de alimentare şi funcţionare.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro, cu subiectul Resurse Umane, cu documentele scanate într-un singur fișier *.pdf cu titlu care să conțină numele și prenumele candidatului (exemplu: Popescu_Ion.pdf).
(2) Contestațiile se depun în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor finale, după parcurgerea întregului proces de selecție de către candidați.

– Cerere de înscriere – Formular COD AD-122C – Anexa C
– Formular GDPR – notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa P;
– Date de contact: telefon 0248/207703, e-mail fcn@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro, cu subiectul Resurse Umane, cu documentele scanate într-un singur fișier *.pdf cu titlu care să conțină numele și prenumele candidatului (exemplu: Popescu_Ion.pdf).
(2) Contestațiile se depun în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor finale, după parcurgerea întregului proces de selecție de către candidați.

X