Administrator Retele Calculatoare – Sucursala FCN Piteşti – Serviciului IT- Directia Generala

Titlu Administrator Retele Calculatoare – Sucursala FCN Piteşti – Serviciului IT- Directia Generala
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.Sucursala FCN Piteşti recrutează personal în vederea ocupării unui post de Administrator Retele Calculatoare (cu rol de specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice)  cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT- Directia Generala.

 

 1. Profilul postului (cerințe minime):
 • Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta în domeniul Tehnic (de preferat Automatică, Electronica, Calculatoare, Telecomunicatii, Cibernetică, Informatică, etc.);
 • Minim 2 ani experienta în domeniul Tehnologiei Informatiilor sau Securitatii Cibernetice;
 • Experienta in operarea sistemelor informatice si de comunicatii date-voce;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul operațiunilor informatice și a operațiunilor de securitate a sistemelor informatice;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul securității cibernetice pe una din ramurile: răspuns la incidente, Threat Intelligence, security monitoring, Vulnerability Management, penetration testing;
 • Cunostinte despre functionarea si operarea sistemelor de protectie cibernetica;
 • Cunostinte temeinice retele de calculatoare;
 • Cunostinte temeinice sisteme de operare;
 • Cunostinte temeinice despre legislatia in vigoare cu privirea la asigurarea unui nivel rdicat de securitate cibernetica a retelelor si sitemelor informatice;
 • Competenta in implementarea echipamentelor de securitate precum: UTM, Firewalls, IDS/IPS, Antivirus, SIEM, DLP, etc ;
 • Experienta in realizarea arhitecturilor de securitate, inclusiv retele si sisteme, pe baza conceptelor Defense in Depth si Zero Trust.
 • Experienta in modelarea amenințărilor cibernetice, definirea planurilor de remediere dintr-o perspectivă abstractă a arhitecturii, aplicarea conceptelor Defense in Depth si Zero Trust în timpul implementării și susținerea principiilor de securitate în cadrul echipei.
 • Experienta in realizarea arhitecturilor de securitate IT&C pe baza conceptelor Defense in Depth si Zero Trust.
 • Experiență în implementarea autentificării cu mai mulți factori (MFA), SSO (Single Sign On), a gestionării identității (IAM – Identity Management) sau a tehnologiilor conexe
 • Experienta in implementarea, configurarea si administrarea echipamentelor de securitate precum: UTM, Firewalls, IDS/IPS, Antivirus, SIEM, DLP, etc.
 • Alte cerințe specifice postului:
 • Familiar cu limbaje de programare și de scripting precum: Python, VBScript, JavaScript, PowerShell, Batch, etc;
 • O înțelegere buna a protocoalelor de securitate, criptografie, autentificare, autorizare și securitate
 • O intelegere buna a proceselor din cadrul echipelor de cyber security: managementul riscului cibernetic, security operations center, amenintari cibernetice, etc.
 • Abilitatea de a interacționa cu diferite roluri din organizatie pentru a explica și a aplica măsurile de securitate.
 • Abilitati bune de organizare si lucru in echipa
 • Abilitati bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
 • Cunoașterea bună a limbii engleze (scris și vorbit);

 

 1. Fișa postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • Administrarea echipamentelor si a solutiilor de securitate din infrastructura informatica FCN;
 • Realizarea si implementarea arhitecturilor de securitate in cadrul FCN si propunerea de masuri pentru dezvoltarea acestora;
 • Managementul riscurilor cibernetice (raportare, evaluare, mitigare si remediere);
 • Administrarea sistemelor de monitorizare a traficului si securitatii in cadrul FCN;
 • Identificarea si remedierea vulnerabilitatilor din infrastructura informatica a FCN;
 • Identificarea si managementul activelor IT/OT de retea pentru stabilirea masurilor de securitate;
 • Evaluarea si conformarea practicilor de lucru cu cerintele legislative nationale din domeniul securitatii cibernetice;
 • Elaborarea de materiale si sustinerea de seminarii de constinetizare a personalului FCN cu privire la riscurile cibernetice la care se expun.
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 28.06.2024 ora 12:00.

 

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, membrii comisiei de examinare vor analiza conținutul dosarelor candidaților înscriși, verificând îndeplinirea condițiilor de profil, pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, copia CI, Curriculum Vitae și declarația GDPR, alte documente relevante) și vor aproba candidaturile care îndeplinesc cerințele cumultativ.

 

Dosarul candidatului¹ pentru înscrierea în procesul de selecție va conține: cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat – link de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro – formularul cod AD-122C, copia actului de identitate, Curriculum Vitae (semnat ,,conform cu originalul” pe fiecare filă), documente aferente studiilor absolvite/calificărilor deținute/experienței dobândite și formularul GDPR semnat de candidat – link de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro – Anexa P.

 

5.Probele de evaluare constau în probă scrisă, proba practica și probă de tip interviu  profesional.  Probele concursului se vor susține la sediul FCN, situat pe Platforma ICN-FCN  din Mioveni, Str. Câmpului, Nr.1. Data susținerii probelor va fi comunicată ulterior, numai   candidaților admiși în urma evaluării dosarelor de înscriere, pe adresa de e-mail.

  

6.Alte informații:

Bibliografie

 

 

Notă:  (1)Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate documentele solicitate. Dosarele de candidatură se depun prin e-mail la adresa fcn@nuclearelectrica.ro, cu subiectul Resurse Umane, cu documentele scanate într-un singur fișier *.pdf cu titlu care să conțină numele și prenumele candidatului (exemplu: Popescu_Ion.pdf).

 

(2) Contestațiile se depun în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor finale, după parcurgerea întregului proces de selecție de către candidați

 

X