Currently set to Index
Currently set to Follow

Oferta, conditii si inscriere

 

Bursele vor fi oferite studentilor de la urmatoarele specializari si domenii de studiu:

Ramura de stiinta Domeniul de licenta
Fizică Fizică
Chimie și inginerie chimică Chimie
Inginerie chimică
Inginerie civilă Inginerie civilă
Ingineria instalațiilor
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informației Calculatoare şi tehnologia informației
Ingineria sistemelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management Inginerie mecanică
Inginerie industrial
Științe inginerești applicate
Mecatronică şi robotică
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Științe economice Cibernetică, statistică şi informatică economică
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Contabilitate
Economie
Finanțe
Arhitectură și urbanism Arhitectură
Urbanism

Conditii de aplicare la programul de burse sunt urmatoarele:

 • studentul trebuie sa fie integralist in anul universitar 2022-2023, avand media anuală minim 8.00
 • sa depuna un eseu motivational de maxim 3 pagini, cu o tematică specifică domeniului de studii și cum se reflectă aceasta în activitatea Nuclearelectrica
 • să nu fie înscris în alt program de bursă privată
 • sa nu aiba înscrisuri în cazierul judiciar

Constituie avantaje:

 • scrisoare de recomandare de la un profesor universitar
 • participarea la sesiuni de comunicări, conferințe, programe de voluntariat specifice domeniului de studii.

Perioada de înscriere este 01.08.2023 – 07.09.2023, iar aplicatiile se fac pe siteul: https://www.nuclearelectrica.ro/burse/

Documentele necesare pentru înscriere sunt:

 • CV- European
 • Adeverintă eliberată de facultate din care să rezulte condidția de integralist și media generala
 • Eseu motivational de maxim 3 pagini, cu o tematică specifică domeniului de studii și cum se reflectă în activitatea SNN.
 • Cazier judiciar
 • Declarație pe proprie răspundere că nu a beneficiat și nu este înscris într-un alt program de bursă privată

Constituie avantaje: scrisoarea de recomandare de la un profesor universitar si participarea la sesiuni de comunicări, conferințe, programe de voluntariat specifice domeniului de studii.

Conditiile de acordare a burselor sunt urmatoarele:

 • contract de bursă cu clauză de angajare la finalul programului de studii pentru o perioadă egală cu perioada de acordare a bursei, dar nu mai mică de 3 ani. (Contractul de muncă va fi încheiat pentru perioadă nedeterminată de timp)
 • bursa se acordă pe întreaga perioada studiilor (inclusiv vacanțe), cu condiția ca studentul să fie integralist la finalul sesiunii de examene și să obțină media anuală 8.00. În cazul înregistrării restanțelor, se suspendă bursa urmând ca acesta să fie reluată începând cu luna octombrie a anului universitar următor în cazul în care se menține condiția de integralist anual și limita de medie.
 • obligativitatea efectuării stagiului de practică de 30 de zile/ an la sucursala SNN unde este repartizat.
 • disponibilitatea pentru relocare la sucursalele Nuclearelectrica (Cernavodă, Pitesti, Feldioara).

Cum ne inscriem?

In situatia aplicarii online este suficient sa completezi campurile evidentiate in aplicatie si sa incarci in format pdf copii ale documentelor solicitate.

In situatia in care nu ai posibilitatea sa te inscrii online poti intocmi cererea de inscriere si scrisoarea de intentie in format letric, la care atasezi copii ale documentelor solicitate in formularul de inscriere si  le transmiti prin email la office@nuclearelectrica.ro

X