Currently set to Index
Currently set to Follow

Oferta, conditii si inscriere

Bursele se adreseaza studentilor din domeniile STEM si economic, juridic, alte specializari, studenti ambitiosi si motivati care urmaresc o cariera intr-un domeniu de top in Romania.

Bursele oferite sunt repartizate astfel:

Program de licență:

 • studenti anul II și III in cazul programelor de studii de licență de 3 ani
 • studenti anul III și IV in cazul programelor de studii de licență de 4 ani

Program de masterat:

 • studenți anul I și an terminal

Program de licență + masterat (studenții care aplică la acest tip de program de burse vor urma un program de masterat în domeniile de interes pentru SNN):

 • studenti anul III + masterat in cazul programelor de studii de licență de 3 ani
 • studenti anul IV + masterat in cazul programelor de studii de licență de 4 ani

Programe de studii:

Ramura de știință (RSI) Domeniul de licență (DL)
Fizică Fizică
Fizică tehnologică
Chimie și inginerie chimică Chimie
Inginerie chimică
Inginerie civilă Inginerie civilă
Ingineria instalațiilor
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informației Calculatoare şi tehnologia informației
Ingineria sistemelor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management Inginerie mecanică
Inginerie industriala
Științe inginerești applicate
Mecatronică şi robotică
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Științe economice Cibernetică, statistică şi informatică economică
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Contabilitate
Economie
Finanțe
Arhitectură și urbanism Arhitectură
Urbanism
Științe Juridice Drept
Drept European și Internațional

Conditii aplicare:

 • să fie integralist în anul universitar 2022-2023, media anuală minim 8.00.
 • să nu fie înscris în alt program de bursă privată.
 • fără înscrisuri în cazierul judiciar.

Conditii acordare:

 • contract de bursă cu clauză de angajare la finalul programului de studii pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de acordare a bursei dar nu mai mică de 3 ani. (Contractul de muncă va fi încheiat pentru perioadă nedeterminată de timp)
 • bursa se acordă pe întreaga perioada a studiilor (inclusiv vacanțe), cu condiția ca studentul să fie integralist la finalul sesiunii de examene și să obțină media anuală minim 8.00. În cazul înregistrării restanțelor, se suspendă bursa urmând ca acesta să fie reluată începând cu luna octombrie a anului universitar următor în cazul în care se menține condiția de integralist anual și limita de medie.
 • obligativitatea efectuării stagiului de practică de 30 de zile/an la sucursala SNN unde este repartizat.
 • disponibilitatea pentru relocare la sucursalele SNN (Cernavodă, Mioveni, Feldioara).

Perioada de înscriere: 01.10.2023 – 31.10.2023.

P.S. Documentele vor fi încărcate în format PDF (nu arhivate). Fiecare document va fi denumit conform conținutului.

Documente necesare înscriere:

 • CV-European
 • Adeverintă eliberată de Facultate din care să rezulte condiția de integralist și media generală anuală.
 • Eseu motivational de maxim 3 pagini, cu o tematică specifică domeniului de studii și cum se reflectă în activitatea SNN.
 • Cazier judiciar.
 • Declarație pe proprie răspundere că nu a beneficiat și nu este înscris într-un alt program de bursă privată.

Constituie avantaje:

 • scrisoare de recomandare de la un profesor universitar.
 • participarea la sesiuni de comunicări, conferințe, programe de voluntariat specifice domeniului de studii.

Documentele pentru inscriere vor fi trimise la urmatoarea adresa de email: burse@nuclearelectrica.ro

Mai multe detalii despre programul de burse pot fi obtinute la: 021 203 82 00.

Perioada de selectie a candidaturilor se va desfasura intre 1 noiembrie – 30 noiembrie 2023.

Procesul de selectie va consta in analiza dosarului candidatilor care trebuie să conțină documentele solicitate (CV-ul, eseu motivational, adeverinta de la facultate, etc.) si interviul sustinut de candidat cu Comisia de selectie.

Bursierii care vor fi selectati vor incheia contracte de acordare a bursei in acord cu prevederile legale aplicabile in materie, vor efectua practica profesionala in Nuclearelectrica si se vor putea angaja in cadrul Nuclearelectrica, dupa absolvirea studiilor, pentru o perioada cel putin egală cu perioada de acordare a bursei, dar nu mai mica de 3 ani.

Va invitam sa generati alaturi de noi energie curata si sa contribuim impreuna la un viitor durabil pentru generatia de maine.

Va asteptam in echipa!

X