Tehnician CNE (SM)/DSMRU_Distributie21-00502

Titlu Tehnician CNE (SM)/DSMRU_Distributie21-00502
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Tehnician CNE (SM), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului – Serviciul Securitatea Muncii si PSI , poziţia din organigrama A20.3/ 201.

Cerinţe:

Studii : absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat, profil real/tehnic;

Experienţă: minim 3 ani in activitati de prevenire si stingere incendii;

Cunoștințe specifice:

 • Pregatire in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. Candidatul va mentiona in CV detinerea de certificat de absolvire curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor in conformitate cu Legea 307/2006 sau un curs similar in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

Alte cerinţe:

 • Cunostinte si abilitati de utilizare PC (MS Word);
 • Abilitati de redactare rapoarte si materiale informative;

Responsabilităţi, atribuții şi sarcini :

 • Asigura disponibilitatea mijloacelor initiale de stingere a incendiilor prin executarea inspectiilor la acestea conform procedurilor interne;
 • Asigura disponibilitatea echipamentului de protectie individuala a membrilor echipei de prima interventie in caz de incendiu;

 

 • Coordoneaza rutinele efectuate de tura de pompieri si programul de pregatire initiala pentru personalul nou angajat care urmeaza sa fie selectat in echipa de interventie la incendii pe platforma CNE Cernavoda;
 • Asigura suport si supravegheaza executarea lucrarilor periculoase in obiectivele CNE Cernavoda.
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului

Condiții oferite: salariul și programul de lucru în conformitate cu prevederile CCM SNN în vigoare, alte condiții (locuință de serviciu în limita disponibilităților, transport etc)

Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Legea 307/2006;
 • OMAI 163/2007; 

Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 29.11.2021, orele 16:00

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 0, Sala P10 sau la telefon 2161/2289/2296.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

 

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.

 

 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Tehnician CNE (SM), in cadrul Serviciului Securitatea Muncii si PSI. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs.

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

 

 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
Aplica acum
X