Tehnician CNE (Documente)

Titlu Tehnician CNE (Documente)
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării unui post de Tehnician CNE (Documente), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Administrativ

 • Cerinţe:

 

Studii : Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat

Alte cerinţe: Minim 4 ani vechime in activitati de procesare/ tehnoredactare documente

Cerinte specifice:

 • Cunostinte utilizare PC MS Office (Word, Excel, Acces, Power Point);
 • Cunostinte de limba engleza (nivel mediu);
 • Aptitudini de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres;
 • Abilitatea de a gestiona eficient sarcinile;
 • Cunostinte privind utilizarea aplicatiilor de management al documentelor si activitatilor utilizate in cadrul CNE (Curator, Action Traking, Document management, Aplicatia de pontaje) – constituie avantaj.

Responsabilităţi, atribuții şi sarcini (sinteza responsabilitatilor, atributiilor si sarcinilor din fișa de post):

 • Editeaza documete (proceduri, scrisori, prezentari), intocmeste rapoarte pe baza informatiilor puse la dispozitie/ aflate in responsabilitatea sa, conform solicitarilor sefului;
 • Distribuie, indosariaza Corespondenta si documentatia din cadrul serviciului pentru care desfasoara activitatea;
 • Initiaza, reprogrameaza si inchide actiuni;
 • Mentine evidente procedurilor primite pentru revizie in cadrul departamentului;
 • Intocmeste si mentine agenda de lucru pentru seful serviciului pentru care desfasoara activitatea;
 • Inregistreaza in Curator Corespondenta aferenta Departamentului Servicii Suport;
 • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Pachetul MS Office (Word, Excel, Acces, Power Point)

Salarizare și alte beneficii

 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica SA
 • Alte informații
 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională
 • Salariul și alte beneficii:
  • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
  • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
  • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
  • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
  • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
  • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
  • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
  • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
  • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
  • Alte beneficii conform CCM

 

– Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii: 02.08.2021, ora 16:00;

– Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefonele #2161 #2289 #2296;

– Eventualele contestații se pot face în termen de 1 zi de la data afișării rezultatelor la Registratura unității, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestația va cuprinde cel putin următoarele informații: motivul contestației, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 1. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu

mențiunea/subiectul: pentru concurs pozitia A2.10.1 / 405 din cadrul – Serviciului Administrativ;

2. Pot fi invitați la concurs numai candidații care au depus dosare de candidatură ce conțin toate formularele/documentele solicitate ( Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecție pentru angajare, Consimțământ pentru verificare în vederea angajării în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul CNE Cernavodă și acord referitor la politica SNN de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diplomă de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal și/sau Adeverință eliberată de angajatorii mentionați în CV care să ateste experiența în activitate și/sau Copie Carnet de Muncă pentru perioada de până la 01.01.2011, alte documente solicitate prin ofertă) și îndeplinesc cerințele din ofertă.

 

  • copie diploma de licenta
  • copie CI
  • copie adeverinte eliberate de angajator/extras Revisal corespunzatoare perioadei lucrate si mentionate in CV
 1. Concursul se poate organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie sa aibă la dispoziție următoarele:

Calculator sau laptop cu conexiune la internet;

Browser de internet Google Chrome sau Edge;

Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.

– Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei și link-ul ce trebuie accesat.

 1. În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte,ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiența către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale).

În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an de zile.

X