Tehnician CN Principal

Titlu Tehnician CN Principal
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 27.08.2019 în vederea ocupării unui post de tehnician CN principal cu contract de muncă încheiat pe perioadă determinată de 12 luni în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Pastile, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 205/8/01.12.2018.

Cerinţe minime:

 • Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • Minim 20 de ani experiență în activități de tratare deșeuri lichide radioactive și gestionare de materiale nucleare neconforme

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice: N/A

Descrierea postului:

 • coordonează procesul de colectare, expediere deșeuri lichide radioactive generate în Secția Pastile;
 • coordonează activitatea de spălare, uscare coloane reformate;
 • operează instalația de colectare deșeuri lichide radioactive;
 • este responsabil pentru desfășurarea activității curente a echipei de tratare deșeuri lichide radioactive și pentru rezultatele obținute;
Informatii loc de munca

Alte cerințe:

 • apt din punct de vedere medical pentru lucrul în zona controlată;
 • disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi;
 • abilități atestate de comunicare și administrare/organizare a activităților

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/1996: Cap. III – Obligațiile titularului autorizației și ale altor persoane fizice sau juridice;
 • Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
 • Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cap. 4 – Principiile fundamentale ale gospodăririi deșeurilor radioactive și cerințele generale privind aplicarea principiilor. 

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 19.08.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  27.08.2019 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X