Tehnician (chimist ) – 1 post,Laboratorul Statia de Tratare Apa / Sucursala CNE Cernavodă ;

X