Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Electrice

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Electrice
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Sisteme Electrice – (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Sisteme de Proces
Cerinte
• Studii – superioare tehnice, speciazarea electronica,electrotehnica sau electroenergetică;
• Experienţa:

  – pentru postul de Inginer Operare CNE in Pregatire – minim 2 ani in activitati de productie specifice studiilor absolvite sau inginer in pregatire (cu pregatirea terminata );
  – pentru postul de Inginer Operare CNE – minim 4 ani în activităţi specifice centralelor nuclearoelectrice sau incadrare actuala pe pozitia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregatirea terminata;
  – pentru postul de Inginer Operare CNE Principal – Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer Operare CNE/ incadrare actuala pe pozitia de Inginer Operare CNE principal, ori experienta relevanta (min. 8 ani) pe o pozitie de Inginer pe Sisteme similare celor aferente postului (daca persoana selectata este recrutata din exterior);

Nota :Experienta mentionata este o conditie necesara, dar nu suficienta pentru incadrare pe pozitia mentionata, decizia de incadrare urmand a se lua in baza propunerii comisiei de selectie, functie de competentele demonstrate de candidat cu ocazia probelor concursului de selectie.

• Cerinte specifice:

  • Cunoştinţe profesionale bune in domeniul de activitate al postului.
  • Cunoştinţe bune de limba engleză.
  • Experienta in utilizarea calculatorului, aplicatii MS Office, baze de date.
  • Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres.
  • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile.

• Alte cerinte:

  • Cunostinte aprofundate in domeniile: electronica de putere (redresoare, invertoare, regulatoare de tensiune), aplicatii de electronica industriala, sisteme de reglare automata, electrotehnica.

• Responsabilitati

  • Este responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pentru urmatoarele sisteme electrice:

   – Sistemul de alimentare cu energie electrica 48 Vcc, 220 Vcc, 220 Vca.
   – Redresoare (48 Vcc, 220 Vcc) , invertoare 220 Vca, 380 Vca, regulatoare de tensiune (220 Vca).
   – Baterii stationare de 48V, 220 Vcc si 380 Vcc. Bare de distributie de curent continuu si alternativ.
   – Instalații de protectie si automatizare ale sistemelor mentionate anterior.
   – Asigura suport tehnic pentru activitatile de Punere in Functiune, Operare si Intretinere pentru sistemele
   electrice de care raspunde.
   – Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme
   tehnologice, etc. pentru activitatea de Punere in Functiune si pentru activitatile de Operare si Intretinere pentru sistemele de care raspunde.
   – Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistemele electrice de care raspunde.

  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursul de Bazele electrotehnicii de la facultatile de profil electric. Teorie si probleme din capitolele:

   a. Circuite electrice de curent continuu
   b. Circuite electrice in regim sinusoidal;
   c. Circuite electrice trifazate;
   d. Masini si echipamente electrice trifazate.

  2. Urmatoarele cursuri / capitole predate la facultatile de profil energetic / electrotehnic / electronica:

   a. Convertoare de putere (redresoare, invertoare si regulatoare de tensiune).
   b. Electronica de putere.
   c. Automatizari si echipamente electronice industriale.

   ol>

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.07.2019

Aplica Acum
X