Specialist relații publice

Titlu Specialist relații publice
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 26.01.2021 în vederea ocupării unui post de specialist relații publice cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Resurse Umane, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti 12/9/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul ṣtiinţelor comunicării;
 • Experiență cel puțin 4 ani în domeniul comunicării, relațiilor publice;
 • Cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională (de preferință limba engleză);
 • Cunoașterea la nivel avansat a utilizării PC-ului și a procesoarelor de text, Microsoft Office, Adobe Suite

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Experiență relevantă în domeniul comunicării și relațiilor publice;
 • Experiență în comunicarea instituțională;
 • Gândire analitică, critică;
 • Capacitate de inovație;
 • Abilități de lucru în condiții de limită de timp și volum mare de informații de analiză;
 • Capacitate de comunicare interpersonală;
 • Abilități pentru lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe și atingere a obiectivelor stabilite;

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

 Descrierea succintă a postului:

 • Organizează obținerea aprobărilor pentru deplasările externe în interes de serviciu pentru personalul sucursalei, verifică deconturile și gestionează rapoartele de deplasare;
 • Coordonează și răspunde de asigurarea obținerii acreditării sau aprobările pentru vizitatorii externi privind accesul în sucursală cu respectarea dispozițiilor în vigoare;
 • Colaborează la elaborarea de materiale și documentații de specialitate necesare asigurării bunei desfășurări a activităților de relații publice și cooperare ale SNN S.A;
 • Tehnoredactează materialele produse de serviciile funcționale (referate, note justificative, adrese, corespondența cu diferite instituții etc);
 • Desfășoară activități specifice de relații publice privind organizare vizite și însoțire vizitatori, inclusiv în zona controlată;
 • Se asigură că toate activitățile de relații publice din responsabilitate respectă procedurile specifice în vigoare;
 • Participă la elaborarea strategiei de comunicare și promovare a imaginii SNN

Bibliografie:

 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Relatii Publice, principii și strategii, Ed. Polirom – autor C. Coman (2001);
 • Relații Publice și mass-media, Ed. Polirom – autor C. Coman (2004).

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 19.01.2021, orele 15:00. Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane.  Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Informatii loc de munca

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi, se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv, va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de Directorul General SNN.

X