Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO)

Titlu Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO)
Departament

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO) din subordinea Directorului General la Sediul Central – cu durata nedeterminata.

Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta, de preferinta in domeniile : automatica, informatica, inginerie de sistem, electronica si calculatoare, inteligenta artificiala, management, economie, cibernetica;
 • curs postuniversitar sau de master in cel putin unul din domeniile: automatica, informatica, inginerie de sistem, electronica si calculatoare, inteligenta artificiala, cibernetica, management;
 • expertiza in ERP / SAP;
 • experienta minim de 5 ani in activitati de coordonare/conducere/dezvoltare a unor proiecte in domeniul IT;
 • cunostinte in domeniul securitatii informatice si al protectiei informatiilor clasificate;
 • cunostinte de programare si operare a sistemelor informatice si de comunicatii date – voce;
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel avansat

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier
 • Intelegere solida a analizei datelor, a bugetului si a operatiunilor de afaceri
 • O mentalitate puternica strategica si de afaceri
 • Abilitati foarte bune de organizare si leadership
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
Informatii loc de munca

Fisa postului (atributii principale)

 • Stabileste obiective si strategii pentru departamentul operatiuni informatice, in acord cu obiectivele generale de management ale SNN si Planul de Administrare al societatii;
 • Coordoneaza analiza de selectie a solutiilor si implementarea de tehnologie adecvata pentru a eficientiza toate operatiunile interne informatice desfasurate in cadrul societatii;
 • Asigura solutii pentru proiectarea si personalizarea sistemelor si platformelor tehnologice informatice pentru a imbunatati experienta utilizatorilor si a fluidiza circuitul informational;
 • Asigura activitatile de planificare pentru punerea in aplicare a noilor sisteme informatice;
 • Asigura suportul de indrumare a profesionistilor IT si a altor angajati din cadrul societatii in operarea sistemelor informatice din cadrul SNN;
 • Asigura intocmirea si avizeaza programele de achizitiile de echipamente tehnologice ce fac parte din infrastructura IT a societatii si de software, inclusiv a serviciilor de mentenanta, service si consultanta pentru acestea, precum si a documetatiilor (teme, studii, proiecte) ce contin solutii de sisteme informatice si comunicatii din lucrari mai ample cu alta tematica principala decat cea de IT;
 • Asigura activitatile de supraveghere a infrastructurii tehnologice (rețele și sisteme informatice, inclusiv de comunicatii date – voce) din SNN pentru a asigura performante optime si securitatea acestora;
 • Asigura verificarea aplicarii si controlul respectarii regulilor generale privind evidenta licentelor pentru sistemele informatice si de comunicatii ale SNN, in conformitate cu actele normative in vigoare;
 • Asigura conducerea, coordonarea si derularea proiectelor legate de operatiunile informatice ale SNN aflate in sfera de responsabilitate a departamentului;
 • Asigura monitorizarea schimbarilor sau progreselor tehnologiei in domeniul IT, pentru a descoperi modalitatile in care SNN poate obtine un avantaj competitiv;
 • Asigura controlul permanent in ceea ce priveste costurile, valoarea si riscurile tehnologiei informatiei pentru a consilia managementul societatii si a propune actiunile ce se impun;
 • Coordoneaza activitatea ce tine de operatiunile informatice si securitatea sistemelor informatice in toate componentele acesteia, inclusiv a celor din sucursalele SNN prin compartimentele functionale specializate aflate in subordine;
 • Asigura elaborarea normele interne privind protectia sistemelor informatice si de comunicatii, potrivit legii, precum si alte reglementari interne in domeniul specific de activitate al departamentului si al protectiei informatiilor clasificate;
 • Asigurarea permanenta a relatiei, in domeniul specific de activitate al departamentului cu institutiile statului aflate in relatie directa cu SNN (Ministere, CNCAN, ANDR, agentii guvernamentale, MAI, MapN, SRI, s.a.), potrivit legii si delegarii de competenta acordata de Directorul General;
 • Asigura organizarea activitatilor de pregatire (instruire) in domeniul specific de activitate al departamentului;
 • Asigura efectuarea la Sucursalele din subordinea SNN, de controale (de fond, tematice, in situatii de urgenta) privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a sistemelor informatice si de comunicatii;
 • Asigura evidenta cazurilor de incalcare a reglementarilor de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii, a documentelor de cercetare si a masurilor de solutionare, inclusiv dupa caz, propuneri de sesizare a organelor de cercetare/urmarire penala in situatia compromiterii acestor sisteme;
 • Asigura conducerea activitatilor de protectie a informatiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii;
 • Indeplinirea tuturor sarcinilor si responsabilitatilor ce ii revin in calitate de sef al structurii de securitate a SNN;

 

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 30.08.2019 ora 13:00;

Interviul va avea loc in data de 04.09.2019 ora 10:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Proba scrisa va avea loc in data de 06.09.2019 ora 11:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) in functie de numarul candidatilor inscrisi, datele precizate la pct.5 si pct.6 pot fi modificate.

Alte informatii:

 • Bibliografie:
 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;
 • HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate ;
 • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • Normele cadru privind protectia informatiilor clasificate in industrie ;
 • ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informatiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 389 din 11 noiembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate – DS3;
 • ORDINUL nr. 3 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii si proportiilor amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) – DS 4;
 • ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii – DS 5;
 • ORDINUL nr. 149 din 18 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activitatii in situatii de urgenta pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC) care vehiculeaza informatii clasificate – DS 7;
 • Commission Decision of 29 November 2012 amending its Internal Pules of Procedure (2001/844/EC,ECSC, Euratom);
 • 24 – EURATOM TREATY;
 • Regulamentul Euratom nr.3 de punere in aplicare a art.24 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 1958);
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de  Sef Departament Operatiuni Informatice (CIO) din subordinea Directorului General.

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitati la sustinerea probei scrise, pentru promovarea careia nota minima este 8.

(3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X