Responsabil Cu Securitatea Informatiilor Clasificate / DSMRU_Distributie21-00536

Titlu Responsabil Cu Securitatea Informatiilor Clasificate / DSMRU_Distributie21-00536
Departament
 1. Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării unui post de Responsabil Cu Securitatea Informatiilor Clasificate, cu contract pe durata nedeterminata în cadrul Grup Protectia Informatiilor Clasificate – Serviciul Protecţie Fizică şi Informaţii Clasificate, poziţia din organigramă A6.3/ 203.
 2. Cerinte minime:
 • Studii : medii cu diploma de bacalaureat;
 • Experienţa: minim 3 ani vechime in activitati cu informatii clasificate.

3. Cerinte specifice:

 • Obtinerea avizului ORNISS pentru acces la informatii clasificate pentru nivelul Strict Secret de Imporanta Deosebita constituie conditie obligatorie de exercitare a profesiei.

4. Alte cerinte:

 • Cunostinte utilizare PC (MS-Office) – nivel mediu;
 • Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor;
 • Abilităţi de comunicare şi de interacţiune cu diverse instituţii;
 • Capacitate de lucru sub stres;
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;
 • Studii superioare cu licenţă in domeniul juridic – constituie avantaj.

5. Responsabilitati, atributii si sarcini:

 • Asigura evidenta documentelor clasificate nationale si UE Clasificate din Sucursala CNE Cernavoda;
 • Asigura întocmirea documentelor clasificate nationale si UE Clasificate conform HG 585/2002 si a ordinului ORNISS nr. 160/2006;
 • Asigura pastrarea documentelor clasificate nationale si UE Clasificate conform HG 585/2002 si a ordinului ORNISS nr. 160/200;
 • Asigura multiplicarea documentelor clasificate nationale si UE Clasificate conform HG 585/2002 si a ordinului ORNISS nr. 160/2006;
 • Asigura manipularea documentelor clasificate nationale si UE Clasificate conform HG 585/2002 si a ordinului ORNISS nr. 160/2006;
 • Asigura transportul si transmiterea documentelor clasificate nationale si UE Clasificate conform HG 585/2002 si a ordinului ORNISS nr. 160/2006;
 • Asigura distrugerea în condiţii de siguranţă a documentelor clasificate nationale si UE Clasificate conform HG 585/2002 si a ordinului ORNISS nr. 160/2006;
 • Are in custodie documentele clasificate şi documentele UE Clasificate ale Sucursalei CNE Cernavoda, carora le asigura protectia fizica, inclusiv prin mijloacele tehnice aferente fiecarui spatiu destinat in care se depoziteaza permanent sau temporar documente clasificate;
 • Asigura suportul necesar desfasurarii controalelor care au ca obiect modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
 • Urmareste activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate nationale şi UE clasificate si modul de respectare a acestora, raporteza neconformitatile functionarului de securitate.

6. Conditii oferite:

 • Salariul și programul de lucru în conformitate cu prevederile CCM SNN în vigoare, alte condiții (locuință de serviciu în limita disponibilităților, transport etc).
Informatii loc de munca

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Legea nr. 111/ 1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
 • Legea nr. 182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • HG 585 /2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • HG 781/ 2002 – privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
 • Ordinul nr. 160/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate.

 

 • Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 20.01.2022, ora 16:00.

 

 • Informatii suplimentare se pot obtine la SRSARU – Pavilionul 2, Sala P37/ P38 sau la telefoanele 0241802161/2296/2289.
 • Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante. 

 

Nota:

 

 1. In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 2. Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1 Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul CNE Cernavoda  FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul din care să rezulte că îndeplinesc condițiile din Anunțul de recrutare (CV-ul va include informații asupra experienței și expertizei acumulate), Copie act de identitate  și îndeplinesc cerințele minime din ofertă.
 3. Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Responsabil Cu Securitatea Informatiilor Clasificate , cu contract pe durata nedeterminata în cadrul Grup Protectia Informatiilor Clasificate – Serviciul Protecţie Fizică şi Informaţii Clasificate – A6.3/ 203. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs.
 4. Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:
 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
Aplica acum
X