Reparator CNE “M” / CNE CERNAVODA / Atelierul Mentenanță Predictivă

Titlu Reparator CNE “M” / CNE CERNAVODA / Atelierul Mentenanță Predictivă
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Reparator CNE “M”, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului: Atelierul Mentenanță Predictivă – Secția Întreţinere şi Reparaţii Mecanice, Departament Întreţinere şi Reparaţii, poziţia din organigramă: A1.1.3.1.1 /295

 Cerinţe:

 

 • Studii: Absolvent de liceu /școală profesională, filiera tehnologică, profil tehnic – domeniile: Mecanică/Electromecanică;
 • Experienţă: minim 1 an vechime în domeniul studiilor absolvite
 • Cerințe specifice: nu se aplică

Alte cerințe:

 

 • Calificarea în radioprotecţie – constituie avantaj
 • Cunoștințe detaliate despre echipamente mecanice (motoare, pompe, reductoare de turație, ventilatoare,compresoare, armături);

Responsabilităţi, atribuții şi sarcini (extras din fișa de post):

 • Efectuează în instalatie măsurători vibrații la echipamentele mecanice rotative, analizează datele colectate și propune soluții corective în caz de depistare defecte.
 • Efectuează analiza probelor de ulei de la echipamentele mecanice ale centralei în momentul implementării programului conform IR-77210-004
 • Participă la cursuri de pregătire și specializare în domeniul PdM
 • Participă sau ajută la investigarea defectelor echipamentelor mecanice pentru a de termina cauzele care au generat defecte, precum şi acţiunile corective ce se impun
 • Alte responsabilități și sarcini conform fișei de post.

 

Informatii loc de munca

Condiții oferite: salariul și programul de lucru în conformitate cu prevederile CCM SNN în vigoare, alte condiții (locuință de serviciu în limita disponibilităților, transport etc.)

Bibliografie:

 • Programa analitică de liceu/școală profesională

 

 

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii: 25.10.2021, orele 16:00.

 

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 0241802161.

Eventualele contestații se pot face în termen de 1 zi de la data afișării rezultatelor la Registratura unității, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestația va cuprinde cel puțin următoarele informații: motivul contestației, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Notă:

 

 • În cazul în care, în urma susținerii concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate : Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare (FPC-1672 cerere inscriere concurs rev 3) ; Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR)  (FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2;    Consimtamant_notificare);CV-ul din care să rezulte că îndeplinesc condițiile din Anunțul de recrutare ( CV-ul va include informații asupra experienței și expertizei acumulate); Copie act de identitate.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mențiunea/subiectul pentru concursul organizat în vederea ocupării poziției de Reparator CNE “M”, în cadrul Atelierului Mentenanță Predictivă
 • Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime, pot fi invitați la susținerea probei/probelor de concurs.

 

Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.

 

 • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei și link-ul ce trebuie accesat.
X