Reparator CNE „M” – Atelierul Mentenanta Predictiva – Sectia Intretinere si Reparatii Mecanice A1.1.3.1.1 / 294

Titlu Reparator CNE „M” – Atelierul Mentenanta Predictiva – Sectia Intretinere si Reparatii Mecanice A1.1.3.1.1 / 294
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Reparator CNE „M” in cadrul Atelierul Mentenanta Predictiva – Sectia Intretinere si Reparatii Mecanice pozitia din organigrama A1.1.3.1.1 / 294.
 2. Profilul postului:
 • Studii: liceu/ scoala profesionala, profil: mecanic / electromecanic
 • Experienta:Fara cerinte de vechime
 • Cerinte specifice:
  • Cunostinte detaliate despre echipamente mecanice rotative (pompe, compresoare, reductoare,ventilatoare,etc);
  • Cunostinte de limba engleza scris/vorbit – mediu
  • Abilitati bune de comunicare
  • Disponibilitate la efort suplimentar si consemn la domiciliu cand situatia o cere
 • Alte cerinte:

–       Cunostinte teoretice si abilitati practice in masurarea vibratiilor la echipamentele rotative si analiza lubrifiantilor – constituie avantaj

 • Calificare radioprotectie – constituie avantajDetinerea de cunostinte /practice privind aplicarea IFRS– constituie avantaj
 • Detinerea oricarei certificari in domeniul economic– constituie avantaj

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 • efectueaza in instalatie masuratori vibratii la echipamentele mecanice rotative, analizeaza datele colectate si propune solutii corective in caz de depistare defecte.
 • efectueaza analiza probelor de ulei de la echipamentele mecanice ale centralei in momentul implementarii programului conform IR-77210-004
 • participa la cursuri de pregatire si specializare in domeniul PdM.Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 16.08.2022. . Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.
Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare vor consta în:
• Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
• Proba scrisa /practica(dupa caz) –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
• Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.
În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 70% la proba interviu profesional.
Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă.
La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

6. Alte informații
– Bibliografie:
– Programa analitica Liceu/Scoala Profesionala in domeniile studiate Mecanica si Organe de Masini
– www.mobilindustrial.ro Compendiu de vibratii 2013

– Date de contact: telefon 0241802161/2296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.
Notă: (1)Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Reparator CNE „M”, pozitia A1.1.3.1.1 / 294- Atelierul Mentenanta Predictiva”.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele  solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

X