Reparator CNE “E” / CNE CERNAVODA / Atelierul Mentenanță Predictivă

Titlu Reparator CNE “E” / CNE CERNAVODA / Atelierul Mentenanță Predictivă
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Reparator CNE “E”, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului: Atelierul Mentenanță Predictivă – Secţia Intreţinere şi Reparaţii Mecanice, Departament Întreţinere şi Reparaţii, poziţia din organigramă: A1.1.3.1.1 /293

 

Cerinţe:

 • Studii: Absolvent de liceu /școală profesională, filiera tehnologică, profil tehnic – domeniile: electric/ electrotehnic/ electromecanic;
 • Experienţă: minim 3 ani vechime in domeniul studiilor absolvite
 • Cerinte specifice: nu se aplica

 

Alte cerințe:

 • Calificare în radioprotecţie– constituie avantaj
 • Calificare Şef de Lucrare – constituie avantaj
 • Cunoștinte detaliate despre echipamente electrice (transformatoare de servici; celule de medie tensiune; transformatoare uscate; MCC-uri; panouri de distribuție c.c și c.a; baterii; întreruptoare capsulate; siguranțe fuzibile; condensatoare; redresoare de putere și invertoare; relee; motoare electrice);
 • Autorizare electrică minim clasa III – constituie avantaj

 Responsabilităţi, atribuții şi sarcini (extras din fișa de post):

 • Evaluează condițiile sistemelor (starea echipamentelor și impactul probabil al lucrării) utilizând tehnologii predictive (Termografiere în infraroșu și Ultraprobe) și întreprinde acțiuni corective corespunzătoare;
 • Participă la cursuri de pregătire și specializare în domeniul PdM;
 • Alte responsabilități și sarcini conform fișei de post.

 

Informatii loc de munca

Condiții oferite: salariul și programul de lucru în conformitate cu prevederile CCM SNN în vigoare, alte condiții (locuință de serviciu în limita disponibilităților, transport etc.)

Bibliografie:

 • Programa analitică de liceu și școală profesională
 • Manualul de fizică clasa X – Fenomene electrice și magnetice;
 • Manualul de Măsuri electrice și electronice; Standarde și Normative de verificări și încercări electrice

 

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii: 25.10.2021, orele 16:00.

 

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 0241802161.

Eventualele contestații se pot face în termen de 1 zi de la data afișării rezultatelor la Registratura unității, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestația va cuprinde cel puțin următoarele informații: motivul contestației, ce argumente există în favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Notă

 • În cazul în care, în urma susținerii concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate : Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare (FPC-1672 cerere inscriere concurs rev 3) ; Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR)  (FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2;    Consimtamant_notificare); CV-ul din care să rezulte că îndeplinesc condițiile din Anunțul de recrutare ( CV-ul va include informații asupra experienței și expertizei acumulate); Copie act de identitate.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mențiunea/subiectul pentru concursul organizat în vederea ocupării poziției de Reparator CNE “E”, în cadrul Atelierului Mentenanță Predictivă
 • Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime, pot fi invitați la susținerea probei/probelor de concurs.

 

Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.

 

 • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei și link-ul ce trebuie accesat.
X