Reparator CN ”E”

Titlu Reparator CN ”E”
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 27.01.2021 în vederea ocupării unui post de reparator CN ”E” cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Electric, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 105/5/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic
 • calificare profesională specifică postului – electrician/electromecanic
 • minim 3 ani experiență în domeniul electric

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe întreținere, reparații echipamente și instalații electrice

Alte cerinţe:

 • Capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • Disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • Disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Descrierea postului:

 • Realizează activități specifice întreținerii, reparațiilor echipamentelor și instalațiilor electrice;
 • Colaborează cu personalul FCN pentru realizarea activităților de mentenanță;
 • Asigură supravegherea echipamentelor și instalațiilor din FCN; alte activități specifice.

Condiţii oferite:

 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

Cap. 5 –  Alegerea și montarea echipamentelor electrice

 • Programa analitică aferentă studiilor solicitate

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Informatii loc de munca

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.01.2021, orele 15:00.Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

X