Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – DSMRU_Distributie22-00149

Titlu Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – DSMRU_Distributie22-00149
Departament

1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recruteaza personal in vederea ocuparii unui post de Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare, cu contract pe durata nedeterminata, pozitia din organigrama A1.1.7.4/234.
2. Profilul postului:
• Studii: Absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat, profil tehnic / real si avand calificare de electrician
• Experienta: Minim 3 ani in exploatare (operare/ intretinere/ reparatii) a instalatiilor electrice
o Cerinte specifice:
– cunostinte de utilizarea calculatorului (MS Office) – nivel mediu;
– abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale;
– apt pentru lucrul in ture;
– capacitate de adaptare la conditii de lucru sub stres;
– apt din punct de vedere medical in vederea obtinerii calificarii in radioprotectie portocaliu.
o Alte cerinte:
– cunostinte de Limba Engleza – nivel incepator;
– calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj.
3. Fisa Postului (responsabilitati, atributii si sarcini ale postului):
– Raspunde de buna functionare a instalatiilor electrice U0;
– Intocmeste si verifica foi de manevra;
– Actioneaza pentru lichidarea incidentelor si avariilor conform instructiunilor existente si sub indrumarea dispecerului sef de tura/ operatorului nuclear principal Camera de Comanda U1/U2;
– Efectueaza rutine, Ghidul Inspectiilor din Instalatie, Callup, Secventa de Operare Standard, Operating Mandatory Test;
– Are obligatia sa respecte normele de radioprotectie si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si celelalte reglementari legale necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a muncii;
– Sa foloseasca echipamentul individual de protectie a muncii corespunzator expunerii la pericolele din CNE;
– Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Informatii loc de munca

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 04.07.2022.
4. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat.
5. Alte informatii
– Bibliografie:
– Fizica (manualele aferente claselor IX-XII)
– Legea 319/2006, Legea privind sanatatea si securitatea in munca
– www.transelectrica.ro Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune

Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Nota: (1) Dosarele de candidatura se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare, pozitia din organigrama A1.1.7.4/234.
(2) Contestatiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, in prima zi lucratoare de la comunicarea raspunsurilor catre candidati. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

X