Operator CN-FCN Pitesti

Titlu Operator CN-FCN Pitesti
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 12.03.2020 în vederea ocupării a două posturi de operator CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţiile din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 268/4/01.01.2020 și 269/14/01.01.2020.

Cerinţe:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat profil tehnic sau real

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • acuitate vizuală; utilizare PC (Word, Excel)

Alte cerinţe:

 • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
 • capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
 • disponibilitate la lucru în două schimburi; rezistență la muncă de rutină;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;

Alte beneficii conform prevederilor CCM

Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin ”atribute” sau ”măsurare” – termeni generali/definiții-exemple:

”Calitate și fiabilitate – Manual practic” Tudor Baron și alții – Ed. Tehnică, București 1988 – pag. 711 la 721;

”Controlul Calității Loturilor de Produse”  D. V. Iliescu, Ed. Tehnică, București 1982, capitolul 2;

http://www.scrigroup.com/management/ETAPELE-CONTROLULUI-STATISTIC-14839.php

 • Noțiuni generale de desen tehnic; Teste de logică

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 28.02.2020, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  12.03.2020 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X