Inginer

Titlu Inginer
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  07.06.2017 în vederea ocupării  unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 45/2/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență în specializări sau domeniul: Fizică tehnologică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică/ Mecanică fină
 • Vechime minim 3 ani în activități de inginerie

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități în domeniul nuclear constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
 • Utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism

 

Principalele responsabilități:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Instruirea pe domeniul radioprotecției a personalului, lucrătorilor externi, vizitatorilor;
 • Întocmire documente (planuri, rapoarte, proceduri, documentații tehnice de autorizare, documentații de achiziție);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Data Debut 2017-05-17
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01, NSR-06, NSR-07);
 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01, NMR-04);
 • Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);
 • Ordinul nr. 944/2001 al Ministerului Sănătății de aprobare a Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18.01.2002; lege-online.ro/lr-ORDIN-944-2001-(33422).html
 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003; https://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39723
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Surse: www.cncan.ro legislație; www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 31.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  07.06.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

 

Aplica Acum
X