Inginer specialist

Titlu Inginer specialist
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Inginer specialist – Departamentul Suport Proiecte Strategice – Directia Dezvoltare Investitii.

 

 1. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii superioare tehnice, finalizate cu duploma de licenta;
 • Vechime in munca de minim 6 ani;
 • Cunoasterea limbii engleze: nivel fluent;
 • Experienta in Project Management de minim 3 ani in proiecte energetice si/sau de infrastructura (Proiecte Majore);
 • Experienta in derularea contractelor de lucrari/investitii;
 • Extras de cazier sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la neinscrierea in cazier;

 

     Cerinte care constituie avantaje:

 • Experienta in participarea in Proiecte de peste 1 milion de Euro in calitate de Manager/Coordonator de Proiect;
 • Experienta in negociere contracte cu valori de peste 10 Milioane Euro.
 • Participare la intocmirea documentatiilor de atribuire sau a ofertelor pentru proceduri de achizitii competitive;
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila domeniului nuclear;
 • Cunostinte privind tehnologia CANDU;
 • Experienta in participarea in proiecte, ca Project Manager, in echipa clientului.
 • Experienta mai mare de 3 ani in project management.

 

NOTA:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplica la acest post se va asigura mentoratul angajatilor DIP U34 iar contractul va fi pe o durata determinata de 1 an de zile (cu posibilitate de prelungire)

Pentru persoanele din afara SNN, dupa angajare acestea vor fi incluse in programul de pregatire aprobat la nivelul Directiei Dezvoltare Investitii;

 

Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Inginer specialist din cadrul Departamentului Suport Proiecte Strategice – Directia Dezvoltare Investitii sunt:
 • Participa, in functie de necesitate, la activitatile de negociere, dezvoltare si implementare a proiectelor strategice de investitii ale societatii, printre care si a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda;
 • Participa la coordonarea activitatilor ce deriva din calitatea SNN de actionar unic al EnergoNuclear S.A., precum si din calitatea SNN de actionar minoritar al societatii de proiect;
 • Asigura suportul tehnic privind documentatiile aferente proiectelor de investitii strategice, inclusiv a Proiectului Unitatilor 3 si 4;
 • Participa la intocmirea si gestionarea riscurilor proiectelor strategice de investitii;
 • Participa la intocmirea raportarilor cerute in cadrul Departamentului;
 • Participa la derularea activitatilor de cooperare tehnica specifica proiectelor strategice de investitii, inclusiv a Proiectului Unitatilor 3 si 4, in care societatea este implicata la nivel national, regional si international;
 • Participa la activitatile organizate in scopul cunoasterii si imbunatatirii culturii de securitate nucleara la nivelul SNN;
 • Intocmeste proceduri / instructiuni specifice proiectelor strategice de investitii, stabilind interfetele cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN;
 • Asigura rezolvarea oricaror alte probleme tehnice/ organizatorice stabilite de conducerea societatii si departamentului in limitele de competenta ale postului.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 17.09.2021 pana la ora 16 :00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare);

 

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa copia cartii de identitate, CV-ul si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 

 1. Probele de evaluare, constau in :
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare;
 • Proba de tip interviu se va desfasura in data de 21.09.2021 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Interviul poate fi organizat atat prin mijloace de comunicare la distanta sau prezenta fizica. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

    Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia.

 

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi si pentru respectarea masurilor de protectie impuse pentru evitarea imbolnavirii cu Covid-19 , se poate modifica data sustinerii probei de tip interviu.

 

 1. Alte informații:

 

– Bibliografie:

 1. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 2. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 3. Notiuni referitoare la Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 4. Actul constitutiv SNN (nuclearelectrica.ro )
 5. Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T_3.4;
 6. IAEA-TECDOC-1513- Basic infrastructure for a nuclear power project;
 7. IAEA TSR 275 – guidebook – Bid Invitation Specifications for Nuclear Power Plants;

 

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 5 – Anexa 1

Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Sunt aceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”.

          (2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

X