Inginer spc

Titlu Inginer spc
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Inginer spc in cadrul Serviciului Dezvoltare Inovare- Directia Operatiuni,  cu durata  nedeterminata  

2.PROFILUL POSTULUI

Cerinte specifice:

 • Studii superioare tehnice – Nivel BSc sau MSc;
 • Vechime in munca de minim 5 ani;
 • Cunoasterea limbii engleze: nivel fluent;
 • Experienta in Project Management si/sau de consultanta tehnica de minim 1 ani in proiecte complexe energetice, aviatie si/sau de productie de masini.

Alte cerinte specifice postului : cazier judiciar

Experienta si aptitudini care pot constitui avantaje

 • Experienta pe pozitii similare ca si atributii
 • Atentie la detalii, acuratete;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Bune abilitati de comunicare si prezentare
 • Pro-activ si capacitate de identificare a resurselor si desemnarea de resposabilitati pentru indeplinirea sarcinilor ce revin serviciului si directiei
 • Experienta in participarea in Proiecte de peste 1 milion de Euro in calitate de Manager/Coordonator de Proiect;
 • Experienta in negociere contracte cu valori de peste 10 Milioane Euro.
 • Experienta participarii la intocmirea caietelor de sarcini in vederea derularii unor proceduri de achizitii competitive;
 • Experienta in Project Management si/sau de consultanta mai mare de 1 ani in proiecte complexe energetice, aviatie si/sau de productie de masini
 • Cunostinte privind legislatia aplicabila domeniului nuclear;
 • Cunostiinte privind tehnologia CANDU;
 • Experienta in participarea in proiecte, ca Project Manager, in echipa clientului.
 • Experienta de lucru cu concepte de tip „Systems Engineering”
 • Experienta cu utilizarea soft-urilor de planificare precum Primavera sau similar.
 • Experienta in realizarea de estimari de cost.

3.Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului)

 

 • Participa la elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor SNN specifice proiectelor de dezvoltare si inovare;
 • Deruleaza contracte de studii si documentatii suport pentru obtinerea avizelor si acordurilor ce tin de proiectele de dezvoltare si inovare.
 • Participa la realizarea de studii interne ce vizeaza proiectele de dezvoltare si inovare.
 • Deruleaza activitati de obtinere a autorizatiilor, acordurilor si a avizelor specifice proiectelor de dezvoltare-inovare.
 • Asigura expertiza tehnica necesara pentru derularea procedurilor de achizitii ce vizeaza proiectele de dezvoltare si inovare, inclusiv pentru contractarea, derularea si/sau realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate.
 • Are activitati legate de derularea proiectelor de cooperare/asistenta tehnica cu organizatii nationale si internationale pentru proiectele de dezvoltare si inovare.
 • Analizeaza din punct de vedere tehnic procedurile si documentatiile tehnice specifice si in legatura cu proiectele de dezvoltare inovare.
 • Analizeaza propuneri legislative specifice domeniului de activitate – dezvoltare si inovare.
 • Intocmeste la cererea sefului ierarhic superior situatii lunare/trimestriale  sub semnatura, evidentiind stadiul   de  achizitionare conform contractelor;
 • Are obligatia sa-si desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare propria persoana sau alte persoane participante la procesul de munca;
 • Indeplineste orice alte sarcini, corespunzator pregatirii sale profesionale din domeniul economic, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefilor ierarhici.
Informatii loc de munca

4.Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 10.03.2021

5.Alte informații

– Bibliografie:

1.Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

2.Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

3.Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

4.IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.1: Initiating Nuclear Power Programs: Responsibilities and Capabilities of Owners and Operators

5.IAEA-TECDOC-1513 – Basic infrastructure for a nuclear power project;

6.IAEA SMR Book 2020: Advances in Small Modular Reactor Technology Developments 2020

7.INCOSE. 2015. Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4Anexa 1 si   Informarea  GDPR

– Date de contact: telefon 021/2038200/ e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba scrisa, pot fi invitați la susținerea probei de tip interviu.

(3) Contestațiile se pot depune în prima zi e lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

X