Inginer – Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte

Titlu Inginer – Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte
Departament

Denumirea postului 

 • Inginer – Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte (1 post)

 

Departament / Compartiment

Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte – poz 204

 

Cerinte

 • Studii: superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul / specializarea: mecanica / inginerie energetica / inginerie industriala / inginerie maritima si navigatie
 • Experienta: Fara cerinte de experienta
 • Cerinte specifice:apt pentru lucrul in camp de radiatii
 • Alte cerinţe:
  • Abilitati de utilizare PC (MS Word, MS Excel)
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunostinte de citirea desenelor tehnice si a schemelor de functionare
  • Cunostinte tehnice in domeniul echipamentelor mecanice (pompe, vane, rezervoare, schimbatoare de caldura, etc)
  • Cunostinte de utilizare a programelor specializate pentru analize mecanice– constituie avantaj
  • Responsabilitati
   • Elaboreaza solutii pentru modificarile de proiect aferente echipamentelor mecanice ale CNE Cernavoda, inclusive reconditionari si reparatii
   • Stabilirea cerintelor tehnice si de calitate pentru a fi impuse la proiectarea, fabricarea, instalarea, punerea in functiune, exploatarea echipamentelor mecanice specific CNE
   • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului
 • Bibliografie
  • Programele analitice ale facultatilor de profil absolvite

 

Informatii loc de munca

 

 • Salarizare și alte beneficii
 • Conform Contractului Colectiv de Muncă al Societății Naționale Nuclearelectrica  SA

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi lucrată
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limita de transmitere a CV-urilor este 05.03.2021 (după această dată Oferta de serviciu nu mai este vizibilă pe site. Vă atenționăm să vă descărcați bibliografia!)

Candidații interesați pot depune CV-urile pe adresa de email recrutare@cne.ro.

 

Nota:

 1. In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 2. Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer – Serviciul Proiectare Mecanica si Conducte
 3. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.

Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0241/802161

Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatelor de către SRU, pe adresa corespondenta@cne.ro.

Candidații ale căror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de opțiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților care au dosarul de candidatură complet.

 

 

 

X