Inginer Operare CNE Principal / CNE Cernavoda / SCPI

Titlu Inginer Operare CNE Principal / CNE Cernavoda / SCPI
Departament

CNE Cernavoda organizeaza concurs in vederea ocuparii 1 post de Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Coordonare Program de Investitii, pozitia din organigrama A1.2.6.1/200.

 • Cerinte minime:
 • Studii: superioare tehnice, absolvite cu diploma de licenta, avand titlul de inginer, in urmatoarele domenii / specializari de licenta: Mecanica, Electric, Energetica, Constructii, Instalatii;
 • Experienta:

            –  Minim 8 ani vechime pe o functie de inginer in activitati de gestionare / coordonare proiecte complexe si /sau incadrare actuala pe postul de Inginer Operare CNE pentru postul de Inginer Operare CNE Principal;

 • Cerinte specifice :  N/A;

Alte cerinte:

 • Engleza (scris/vorbit /minim nivel mediu);
 • Calculator (MS Office);
 • Gestionare lucrari complexe, planificare, coordonare fizica si bugetara; pregatire documente in vederea desfasurarii procedurilor de achizitii/participare in procesul de achizitii pentru lucrari complexe, urmarire autorizari necesare;
 • Aptitudini de coordonare si lucru in echipa;
 • Bune cunostinte despre sistemele de achizitii publice, pregatirea specifica in domeniu reprezinta un avantaj;
 • Pregatire in domeniul management si/sau Certificat de absolvire curs: “Manager de proiect” reprezinta un avantaj;
 • Pregatire/cunostinte in domeniu economic reprezinta un avantaj;

Responsabilitati, atributii si sarcini:

 • Gestionarea proiectelor (de investitii) in toate etapele: initiere, dezvoltare, contractare, implementare, receptie, garantie
 • Intocmirea/actualizarea graficelor fizice/bugetare ale proiectelor din responsabilitate
 • Identificarea riscurilor asociate proiectelor din responsabilitate si identificarea masurilor de minimizare a acestora, avand la baza cadrul legal si procedural al CNE
 • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

 

Informatii loc de munca

Conditii oferite:

 • Salariul in conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru in conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte conditii (locuinta de serviciu, transport etc.).

Alte informatii:

Bibliografie:

 • Ghiduri privind managementul proiectelor;
 • Legea 99/2016; Hotararea 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurilor referitoare la atribuire contract sectorial/acord cadru din Legea 99/2016 ;
 • Legea 50/1991(cu modificarile si completarile ulterioare) ;
 • Legea 10/1995 (cu modificarile si completarile ulterioare) ;
 • HG 907/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • HGR 51/1996 ;
 • HGR 273/1994 (cu modificarile si completarile ulterioare; inclusiv modificarile aduse prin HG 343/2017);

Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 25.10.2021, orele 16:00

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 0, Sala P10 sau la telefon 2161.

 

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate: Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare (FPC-1672 cerere inscriere concurs rev 3) ; Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR)  (FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2;    Consimtamant_notificare);CV-ul ,  Copie diploma de studii, Copie certificate / calificari, Copie CI, Adeverinta eliberata de angajatorii mentionati in CV care sa ateste experienta dumneavoastra , Raport Revisal, Copie Carnet de Munca pentru perioada de pana la 01.01.2011.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer Operare CNE Principal din cadrul Serviciului Coordonare Program de Investitii.
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.
X