Inginer Operare CNE in Pregatire /Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal / CNE CERNAVODA / SSPI

Titlu Inginer Operare CNE in Pregatire /Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal / CNE CERNAVODA / SSPI
Departament

CNE Cernavoda organizeaza concurs in vederea ocuparii 1 post de Inginer Operare CNE in Pregatire /Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Suport Proiectare pentru Investitii, pozitia din organigrama A1.2.6.3/202.

Cerinte minime:

 • Studii: superioare tehnice, absolvite cu diploma de licenta, avand titlul de inginer, in urmatoarele domenii / specializari de licenta: Instalatii pentru constructii / Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei / Sisteme si echipamente termice / Inginerie mecanica / Echipamente pentru procese industriale / Utilaje tehnologice pentru constructii / Inginerie economica in domeniul mecanic.
 • Experienta:
 • Minim 2 ani vechime pe o functie de inginer in activitati de proiectare instalatii termice si HVAC (sisteme de incalzire, centrale si puncte termice, sisteme si echipamente de conditionare a aerului, sisteme de ventilatie industriale) pentru postul de Inginer Operare CNE in Pregatire
 • Minim 4 ani vechime pe o functie de inginer in activitati de proiectare instalatii termice si HVAC (sisteme de incalzire, centrale si puncte termice, sisteme si echipamente de conditionare a aerului, sisteme de ventilatie industriale) si /sau incadrare actuala pe postul de Inginer Operare CNE in Pregatire cu pregatirea finalizata pentru postul de Inginer Operare CNE
 • Minim 8 ani vechime pe o functie de inginer in activitati de proiectare instalatii termice si HVAC (sisteme de incalzire, centrale si puncte termice, sisteme si echipamente de conditionare a aerului, sisteme de ventilatie industriale) si /sau incadrare actuala pe postul de Inginer Operare CNE pentru postul de Inginer Operare CNE Principal;

Cerinte specifice :

 • Cunostinte in utilizarea si interpretarea codurilor, standardelor, prescriptiilor, regulamentelor si normativelor aplicabile in proiectarea si executia constructiilor, inclusive a celor cu caracter nuclear;

Alte cerinte:

 • Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor;
 • Cunostinte de limba engleza.(nivel mediu);
 • Abilitati bune de comunicare;
 • Capacitate de gestionare eficienta a sarcinilor;
 • Capacitate de lucru in echipa;
 • Capacitate de a lucre in conditii de stres;

Responsabilitati, atributii si sarcini:

 • Elaboreaza, verifica si avizeaza solutii de proiectare pentru proiecte noi sau modificari de proiect
 • Coordoneaza activitati de proiectare subcontractate de organizatii externe
 • Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de constructii
 • Participa la receptia obiectivelor de constructii aferente programului de investitii
 • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

 

Informatii loc de munca

Conditii oferite:

 • Salariul in conformitate cu prevederile CCM;
 • Program de lucru in conformitate cu prevederile CCM;
 • Alte conditii (locuinta de serviciu, transport etc.).

Alte informatii:

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 • HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
 • Normele privind autorizarea executãrii constructiilor cu specific nuclear (NCN-01)
 • I5/10
 • I13/15
 • NP 029-02
 • NP 058-02
 • STAS1907-97/1+2
 • I9-2015;
 • NP-084-03;
 • STAS 1478-90;
 • P 118-99; 

Data limita si locul depunerii cererilor de inscriere si a altor documente necesare inscrierii: 25.10.2021, orele 16:00

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 0, Sala P10 sau la telefon 2161.

Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 

 • In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
 • Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate:Cerere tip pentru inscrierea la concursul de selectie pentru angajare (FPC-1672 cerere inscriere concurs rev 3) ; Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR)  (FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2;    Consimtamant_notificare);CV-ul , Copie diploma de studii, Copie certificate / calificari, Copie CI, Adeverinta eliberata de angajatorii mentionati in CV care sa ateste experienta dumneavoastra , Raport Revisal, Copie Carnet de Munca pentru perioada de pana la 01.01.2011.
 • Dosarele de concurs se depun personal la sediul CNE Cernavoda sau, prin e-mail la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Inginer Operare CNE in Pregatire /Inginer Operare CNE / Inginer Operare CNE Principal din cadrul Serviciului Suport Proiectare pentru Investitii
 • Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei/probelor de concurs.

Concursul se va organiza on-line. In acest sens, candidatii trebuie sa aiba la dispozitie urmatoarele:

 • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
 • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
 • Conditii propice pentru desfasurarea unui interviu on-line.
 • Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei si link-ul ce trebuie accesat.

 

X