Inginer in Pregatire/Inginer Operare CNE in Pregatire/Inginer Operare CNE/Inginer Operare CNE Principal ( responsabil proiectare Conducte, Tubing proces ) / poziţia A 21.2/207 – Departamentul Instalatie Detritiere

X